Record details

Title keyword
    Krkonošsko-jizerského
Monograph
    Gravimetrické mapování 1:25 000 v oblasti krkonošsko-jizerského krystalinika
Article
    Detailní tíhový průzkum jižního okraje krkonošsko-jizerského plutonu a okolního krystalinika
    Geologie západní části krkonošsko-jizerského masivu
    Geotermální pole v západní části krkonošsko-jizerského masivu - fikce nebo realita? : 03-14 Liberec
    Hustotní charakteristika hornin krkonošsko-jizerského krystalinika, lužického a krkonošsko-jizerského plutonu
    Kontaktní metamorfóza a geofyzikální variabilita fylitů krkonošsko-jizerského krystalinika na území listu 03-233 Harrachov
    Metasedimenty Krkonošsko-jizerského komplexu metamorfované ve facii modrých břidlic
    Morfotektonická analýza západní části krkonošsko-jizerského masivu
    Postavení tanvaldského granitu ve vztahu k horninám krkonošsko-jizerského a lužického plutonu
    Poznámky k problému stáří horninových komplexů východní části krkonošsko-jizerského krystalinika
    Strukturně-kinematická analýza jižní části krkonošsko-jizerského krystalinika
    Strukturní a metamorfní vývoj severozápadní části krkonošsko-jizerského krystalinika (v okolí Lázní Libverda)
    Svrchnopaleozoické žilné horniny české části krkonošsko-jizerského krystalinika
    Uran v granitech krkonošsko-jizerského masivu a jejich minerálech
    Vysokotlaká-nízkoteplotní metamorfóza v metapelitech krkonošsko-jizerského komplexu (Západní Sudety, Český Masív)