Record details

Title keyword
    Krušnohoří
Monograph
    Sborník konference Bohatství historického stavebního vývoje Krušnohoří, Jáchymov 2010
Article
    Důl Mauritius v Hřebečné - mimořádná montánní lokalita v západním Krušnohoří
    Historický přehled rozvoje hornictví v českém a saském Krušnohoří
    Střední a západní Krušnohoří - hornický region evropského významu, hornická historie a montanistická současnost
    Zapomenuté cínové revíry v českém Krušnohoří