Record details

Title keyword
    Kruťa
Article
    RNDr. Tomáš Kruťa, CSc. - 100 let od jeho narození : jak jsem jej poznal v muzeu i při putování v jesenickém terénu (několik glos o událostech a okolnostech, na které jsem ještě nezapomněl)
    RNDr. Tomáš Kruťa, CSc., devadesátiletý
    RNDr. Tomáš Kruťa, CSc., osmdesátníkem
    Zemřel mineralog RNDr. Tomáš Kruťa, CSc.