Record details

Title keyword
    Kruhy
Article
    Liesegangův jev a limonitové kruhy v křemencích na vrchu Plešivec u Rejkovic