Record details

Title keyword
    Krupka
Monograph
    Koeficient industriálního znečištění (CIP) a obsahy toxických kovů (As, Hg, Pb, Zn) v půdách na listu 02-322 Krupka 1:25000
    Obsahy toxických kovů vyjádřené v třídách IGEO v půdách na listu 02-322 Krupka 1:25000
    Poměr antracen/(antracen+fenantren) v půdách na listu 02-322 Krupka 1:25000
    Poměr benz(a)antracen/benz(a)antracen+chrysen) v půdách na listu 02-322 Krupka 1:25000
    Poměr fluorantren/(fluorantren+pyren) v půdách na listu 02-322 Krupka 1:25000
    Suma polyaromatických uhlovodíků (PAU, ug/kg) v půdách na listu 02-322 Krupka
Article
    Cu-rich members of the beudantite-segnitite series from the Krupka ore district, the Krušné hory Mountains, Czech Republic
    Cu-rich members of the beudantite-segnitite series from the Krupka ore district, the Krušné hory Mountains, Czech Republic
    Greisenization of lamprophyres in the Krupka Sn-W district in the eastern Krušné hory/Erzgebirge, Czech Republic
    Greisenization of lamprophyres in the Krupka Sn-W district in the eastern Krušné hory/Erzgebirge, Czech Republic.
    Historický rudní revír Krupka, Krušné hory
    Krupka - nová lokalita mixitu
    Krupka, deposit of Sn-W-Mo ores in the eastern Krušné hory Mts.
    The Krupka tin deposit
    Makroskopický covellin z rudního revíru Krupka v Krušných horách (Česká republika)
    Mineral association at the Krupka (Graupen) greisenized stocks
    Mineral associations at the Krupka (Graupen) greisenized stock
    Mineral associations at the Krupka (Graupen) greisenized stock
    Minerál ze skupiny mixitu z ložiska Krupka v Krušných horách
    Minerál ze skupiny mixitu z ložiska Krupka v Krušných horách
    Nové ložiskové a mineralogické poznatky na lokalitě Krupka v Krušných horách
    Nové minerály a poznatky pro lokalitu Krupka v Krušných horách
    Nové poznatky o supergenních minerálech revíru Krupka, Krušné hory
    Nové poznatky o supergenních minerálech revíru Krupka, Krušné hory
    Observations on a molybdenite-bearing vein-dike from the Krupka Sn-W-Mo district in the Eastern Krušné hory (Erzgebirge), Czech Republic
    Observations on a molybdenite-bearing vein-dyke from the Krupka Sn-W-Mo district in the Eastern Krušné hory (Erzgebirge), Czech Republic
    Sekundární minerály bismutu z povrchového výchozu křemenného pně nad štolou Prokop (Knötel), Krupka
    Výskyt cyanotrichitu na haldách ložiska Krupka v Krušných horách
    Zinkolivenit z rudního revíru Krupka, Krušné hory (Česká republika)
    Zinkolivent z rudníko ložiska Krupka, Krušné Hory (Česká republika)