Record details

Title keyword
    Krystalů
Article
    Hořenec u Bíliny - světová lokalita krystalů aragonitu
    Hořenec u Bíliny - světová lokalita krystalů aragonitu
    Nález krystalu korundu z Vranova nad Dyjí
    Nález velkých krystalů apofylitu v zonální alpské žíle u Libodřic na Kolínsku
    Nález velkých krystalů záhněd u Řečice u Nového Města na Moravě
    Nálezy velkých krystalů v České republice
    Nedávný nález skvělých krystalů barevného elbaitu v pegmatitu Cryo-Genie v Kalifornii
    Podrečany, naleziště nejkrásnějších krystalů aragonitu
    Příspěvek k poznání geneze keříčkovitých karbonátových krystalů - jeskynních antoditů
    Revize lokality Březí u Říčan a lokality Oheb u Seče v Železných horách - nalezišť krystalů ortoklasu
    Vertikální sloupky v podpovrchových vrstvách fasetových krystalů
    Vliv O-D charakteru distribuce atomů Si, Al, Na, Ca na strukturu krystalů zeolitů
    Výskyty krystalů křemene ve vltavínonosných vrábečských vrstvách
    Výzkum a vývoj krystalů se zaměřením na jejich realizaci v Monokrystalech Turnov v období 1958-1990
    Význam Česloslovenské společnosti pro růst krystalů jako profesního sdružení