Record details

Title keyword
    Krystal-sklo
Article
    Koncentrační gradienty na rozhraní fází krystal-sklo, indikátor podmínek formování silikátové taveniny měsíčních skel