Record details

Title keyword
    Kulturní
Monograph
    Fyzická geografie a kulturní krajina v 21. století - Fyzickogeografický sborník . 11
    Fyzickogeografický sborník. 2, Kulturní krajina
    Fyzickogeografický sborník 2. Kulturní krajina. Příspěvky z 21. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 16. a 17. února 2004 v Brně
    Krajina a revoluce : významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny Českých zemí, Malá Skála, Praha 2005, 248 stran, ISBN 80-86776-02-6
    Krajina a revoluce. Významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí
    Odborné sledování geomechanické stability a seizmického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj
    Odborné sledování geomechanické stability a seizmického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj
    Sborník příspěvků mezinárodní konference Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge k nominaci na Seznam světového dědictví UNESCO
    Sledování geomechanické stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov
    Sledování geomechanické stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov
    Téma pro 21. století. Kulturní krajina aneb proč ji chránit?
Article
    Drahé kameny - kulturní a přírodní památky
    Důl Svornost a jeho význam pro světové kulturní dědictví
    Geoekologické aspekty tvorby harmonické kulturní krajiny
    Harmonická kulturní krajina venkova
    Harmonická kulturní krajina venkova: sny a realita
    Hodnocení změn biodiverzity a rázu kulturní krajiny na příkladu části povodí Svratky
    Kaňon Labe jako přírodní a kulturní fenomén
    Kaňon Labe mezi Děčínem a hranicí : území zajímavé klimatem, geologickým složením, kulturní hodnotou, flórou i faunou, biokoridor prvního řádu
    Konference o využití kulturní památky UNESCO Rammelsberg 2006
    Národní kulturní památka Důl Michal, Ostrava-Michálkovice
    Prvky kulturní a přírodní krajiny jako významné atributy heraldické symboliky ve znacích měst a obcí České republiky
    Prvky kulturní a přírodní krajiny jako významné atributy heraldické symboliky ve znacích měst a obcí ČR
    Příspěvek k rozmanitosti a významu liniových společenstev (ekotonů) v kulturní krajině
    Stavební kámen národní kulturní památky Přemyslovský palác v Olomouci
    Synalov. Krajinně-ekologické podklady pro péči o harmonickou kulturní krajinu
    Texty a kontexty. Několik poznámek k postavení slovesné folkloristiky mezi evropskou etnologií a kulturní antropologií.
    Zlatá stoka třeboňská jako kulturní technická památka světového významu
    Změny biodiverzity a rázu kulturní krajiny v průběhu 20. století na příkladu města Tišnova
    Změny permanentních struktur historické kulturní krajiny Tišnovska
Serial
    A2 kulturní týdeník