Record details

Title keyword
    Kyselého
Article
    Hydrogeochemická bilance kyselého povodí s extrémně vysokým obsahem hliníku v odtoku: Lysina, Slavkovský les
    Model vlivu kyselého deště na kvalitu půdy
    Učinky kyselého deště na lesní a vodní ekosystémy. 2. Vliv depozic síry a dusíku na půdy a lesy
    Účinky kyselého deště na lesní a vodní ekosystémy. 3. Okyselení potoků a jezer
    Vliv kyselého deště na povrchové vody : Modelování vývoje minulosti a budoucnosti povodí Lysina ve Slavkovském lese