Record details

Title keyword
    Kyslých
Article
    Argilitizácia vplyvom kyslých descendenčných roztokov v Dekýši (Štiavnické vrchy)
    Hliník v kyslých banských vodách v okolí Perneku
    Metamorfóza kyslých až intermediárnych vulkanitov staršieho paleozoika gemerika
    Permský magmatický komplex v severnom veporiku: interpretácia z nových datovaní kyslých magmatitov