Record details

Title keyword
    Látkami
Article
    Analýza zemin, kontaminovaných organickými těkavými látkami a její využití v předprojektové přípravě ventingu
    Atmogeochemické metody pro určování znečištění horninového prostředí ropnými látkami
    Atmogeochemie a indikace znečištění horninového prostředí ropnými látkami
    Dlouhodobé sledování kontaminace půd rizikovými látkami v brněnské aglomeraci
    Interakce uranu a radia s přírodními látkami
    Kontaminace vod radioaktivními látkami a sledování vlivu jaderných energetických zařízení
    Otázky k atmogeochemické indikaci znečištění horninového prostředí ropnými látkami
    Využití izotopových analýz pro ověření zdrojů kontaminace dusíkatými látkami v modelovém území severní části třeboňské pánve (22-42 Bechyně, 22-44 Hluboká nad Vltavou, 23-31 Soběslav, 23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Znečištění povrchových vod v povodí řeky Berounky ropnými látkami