Record details

Title keyword
    Legislativní
Monograph
    Distribuce vybraných surovin vhodných pro ekologické aplikace na území ČR, možnosti jejich využití a návrh legislativní ochrany perspektivních ložiskových objektů
Article
    Geologické a legislativní podmínky využití opuštěných vytěžených dolů pro ukládání odpadů
    Legislativní a ekonomické aspekty ochrany a šetrného využívání ložisek nerostů
    Legislativní aspekty využití důlně-stavebních a rekultivačně sanačních hmot na bázi odpadů na dole Jan Šverma v Žacléři
    Některé legislativní aspekty současné hydrogeologie
    Systémové a legislativní postavení tvorby a ochrany životního prostředí v procesu geologický průzkum - příprava - dobývání ložisek nerostných surovin
    Těžební odpady a jejich legislativní úprava v České republice