Record details

Title keyword
    Lepidolitového
Article
    Columbit-tantalit z lepidolitového pegmatitu od Krasonic, západní Morava
    Lithné turmalíny z lepidolitového pegmatitu v Sedlaticích u Telče (moldanubikum, Západní Morava)
    Přehled mineralogie, petrografie a historie klasické lokality lepidolitového pegmatitu v Rožné u Bystřice nad Pernštejnem, západní Morava