Record details

Title keyword
    Lesním
Article
    Biomonitoring kadmia v lesním prostředí Krkonošského národního parku s vazbou na potravní řetězec. Výsledky z let 1998-2005
    Destrukce skalních kůr na kvádrových pískovcích Kokořínska lesním požárem
    Destrukce skalních kůr na kvádrových pískovcích Kokořínska lesním požárem
    Mohou imise i dnes škodit lesním porostům v Orlických horách?
    Stratigrafie hraničního intervalu devonu a karbonu v Lesním lomu (Brno-Líšeň)
    Tektonická a klimatická kontrola ukládání hádsko-říčských a křtinských vápenců v Lesním lomu v Brně-Líšni