Record details

Title keyword
    Lineární
Monograph
    Podborský V. a kolektiv: Dvě pohřebiště neolitického lidu s lineární keramikou ve Vedrovicích na Moravě
    V. Podborský a kol., Dvě pohřebiště neolitického lidu s lineární keramikou ve Vedrovicích na Moravě
Article
    Dvě pohřebiště lidu s neolitickou lineární keramikou ve Vedrovicích
    Hospodářská zvířata kultury s lineární keramikou ve Vedrovicích
    Lineární eroze půdy v okolí Plas
    Lineární eroze v povodí Manětínského potoka
    Lineární model prostorové variability hydraulických vlastností půdy : I. teorie
    Lineární model prostorové variability hydraulických vlastností půdy : II. základní aplikace
    Lineární struktury čs. části Českého masívu podle geofyzikálních indikací
    Lineární struktury v s. části Českého masívu
    Lineární struktury v severočeské pánvi
    Petrografická charakteristika antropomorfní plastiky kultury s lineární keramikou z Brodku u Prostějova, okr. Prostějov
    Severojižní lineární tektonika v Českém krasu
    Výsledky paleontologického studia neolitických ozdob z lokality Vedrovice (kultura s lineární keramikou)