Record details

Title keyword
    Litostratigrafické
Monograph
    Miocén karpatské předhlubně na jižní Moravě, geologický vývoj a litostratigrafické členění
Article
    Litofaciální a litostratigrafické závěry ze studia těžkých minerálů paleozoika Brněnska
    Litostratigrafické členenie produktov mezozoického vulkanizmu Západných Karpát
    Litostratigrafické jednotky kryštalinika Čiernej Hory
    Litostratigrafické vyhodnotenie mezozoika prevŕtaného vrtmi Závod-91, Borský Jur-24 a Záhorská Ves-2
    Litostratigrafické vyhodnotenie mezozoika zo štruktúrnych vrtov Závod-78, 88, 89 a Studienka-95 (Viedenská panva)
    Litostratigrafické vyhodnotenie podložia terciéru z vrtov Závod 85 a 87 (Viedenská panva)
    Miocén karpatské předhlubně na jižní Moravě, geologický vývoj a litostratigrafické členění (34-14 Mikulov, 34-12 Pohořelice, 34-21 Hustopeče)
    Miocén karpatské předhlubně na jižní Moravě, geologický vývoj a litostratigrafické členění
    Možnosti litostratigrafické korelace kulmu v severní části Nízkého Jeseníku
    Nové litostratigrafické členenie vrchného panónu a pontu v slovenskej části viedenskej panvi
    Nové litostratigrafické jednotky pannonu vídeňské pánve na Moravě
    Nové litostratigrafické jednotky v brusnickej antiklinále
    Nové litostratigrafické jednotky v krompašskej skupine
    Paleozoické karbonátové facie u Grygova - litostratigrafické a pánevně analytické důsledky (24-22 Prostějov, 25-13 Přerov)
    Územní a litostratigrafické členění české části hornoslezské pánve
    Využití procesů litostratigrafické seismiky při průzkumu na uhlovodíky ve vídeňské pánvi