Record details

Title keyword
    Ložisko
Monograph
    Expertní posouzení a aktuální analýza potřeby využití ložisek štěrkopísků ve specifické oblasti ST-2, se zřetelem na ložisko nevyhrazeného nerostu Pňovice (D 3045700)
    Ložisko Rožná - poddolování obce Dolní Rožínka. Vyhodnocení vývoje k 31.12.2008, prognóza vývoje pohybu povrchu na stav k 31. 12. 2015 - obec Dolní Rožínka
    Uranové ložisko Rožná - Model pozdně variských a povariských mineralizací
    Uranové ložisko Rožná. Model pozdně variských a postvariských mineralizací
    Uranové ložisko Rožná. Model pozdně variských a povariských mineralizací
    Uranové ložisko Rožná. Model pozdně variských a povariských mineralizací
    Uranové ložisko Rožná. Model pozdně variských a povariských mineralizací
Article
    Almadén ve Španělsku - nejvýznamnější ložisko rtuti na světě
    Aplikace termochemobarometrických metod na skarnové ložisko Pernštejn
    Architektúra sedimentárnej výplne neogénnych usadenín v severnej časti viedenskej panvy (ložisko Hrušky)
    Arimao, nové ložisko porfyrových měděných rud na Kubě
    Bournonit a uranofán z Bukova u Bystřice nad Pernštejnem (uranové ložisko Rožná)
    Březové Hory - největší ložisko stříbra a olova v ČR
    Cíno-wolframové ložisko Krásno - zdroj vzácných prvků
    Cíno-wolframové ložisko Modoto (Bajan Mod) v Mongolsku
    Cínové ložisko Lánský Dvůr, výsledky vrtného průzkumu v okolí Krásna nad Teplou
    Definice pojmu ložisko nerostných surovin
    Devonský útes u Koněprus. Necháme zničit naše největší a nejkvalitnější ložisko hodnotných vápenců, areál zcela vyjímečného přírodovědeckého a ekologického významu?
    Fluoritové ložisko Moldava
    Geotermálne ložisko na východoslovenskom neogéne viazané na pochovanú vulkanickú štruktúru Beša-Čičarovce
    Gigantické ložisko Bayan Obo v Číně, část 1.: Hlavní typy rud REE-Fe-Nb-Sc
    Grafitové ložisko Koloděje nad Lužnicí-Hosty
    Habachtal v Solnohradsku - jediné těžené ložisko smaragdů v Evropě
    Historické ložisko stříbra a mědi Hora Svaté Kateřiny v Krušných horách
    Hořenec - ložisko červeného pigmentu
    Idrija ve Slovinsku - historicky významné ložisko rtuti
    Interpretace výsledků karotážních měření na zatopené jámě Jindřich - ložisko Oslavany
    Jáchymov - ložisko uranu 50tých let, McArthur River - ložisko uranu nového tisíciletí
    Jílové u Prahy - historicky nejvýznamnější ložisko zlata v Čechách
    Jíly a jílovce jižních Čech : ložisko Slavošovice
    Kaolinové ložisko Hosín u Českých Budějovic
    Koněprusy - ložisko vysokoprocentního vápence, nebo zahliněného štěrku?
    Kremnica - Au-Ag - súčasné pohľady na ložisko a jeho ekonomický význam
    Kyzové ložisko Křižanovice v Železných horách
    Ložisko Ag, Pb, Cu rud Lošov (Velká Bystřice) v kulmu Nízkého Jeseníku
    Ložisko Au rud Petráčkova hora ve vulkanosedimentární sérii rožmitálské tektonické kry
    Ložisko Au rud Suchá Rudná
    Ložisko Borovec u Štěpánova (štěpánovský revír)
    Ložisko chemického barytu v Bohousové u Vamberka
    Ložisko chemického barytu v Mackově u Flájí
    Ložisko Cínovec - možný zdroj vzácných prvků Li, Rb, Cs
    Ložisko Cu-Mo rud Erdenetuin Obo v Mongolsku. Malé připomenutí největšího objevu československé ložiskové geologie
    Ložisko Cu, PB, Zn, (+-Au, Ag) rud Zlaté Hory - západ
    Ložisko Fe-Mn rud a pyritu Chvaletice
    Ložisko Fe-rud Hraničná
    Ložisko grafitu Kněží hora u Katovic
    Ložisko grafitu u Spolí na Českokrumlovsku
    Ložisko granitu Mysletice
    Ložisko hnědého uhlí a kameniva Křemyž
    Ložisko kaolínu Hájek u Hroznětína
    Ložisko kaolínu Mašovice-Hradiště (okres Znojmo)
    Ložisko kaolínu Podlesí II - geochemické studium suroviny, počítačový model ložiska
    Ložisko kaolinu, šamotka a podzemní tunel u Vidnavy
    Ložisko kaolínu Únanov na Znojemsku
    Ložisko Kašperské Hory - výsledky průzkumu a perspektivy jeho využití
    Ložisko Krásno - smutná kapitola z ochrany přírody
    Ložisko Křižanovice - jeho průzkum a ekonomické zhodnocení
    Ložisko Křižanovice
    Ložisko mědi a stříbra Lubin-Sieroszowice (Polsko) - geologie, těžba a ekonomické podmínky
    Ložisko olova a zinku Bleiberg v Korutanech (Rakousko)
    Ložisko perlitov Jastrabá na juhozápadnom okraji Kremnických vrchov
    Ložisko písků Srní deset let po geologickém průzkumu
    Ložisko Sn-W rud Cínovec (minulost a budoucnost)
    Ložisko tantalu Orlovka
    Ložisko Tsumeb v Namibii
    Ložisko Tyrnyauz v elbruské oblasti Velkého Kavkazu
    Ložisko uranu Nový Fojtov
    Ložisko wollastonitové suroviny v Bludově u Šumperka
    Ložisko wollastonitu Mochtín u Klatov
    Ložisko wollastonitu Skalka u Aše
    Ložisko Zlatá Baňa vo svetle nových údajov geologického prieskumu
    Ložisko zlata Da Ban ve Vietnamu
    Ložisko zlata Tiouit v Maroku
    Ložisko zlata Vacíkov-Petráčkova hora a perspektivy zlatonosného zrudnění v rožmitálské tektonické kře
    Maďarská Rudabánya - zajímavé ložisko železných rud
    Magnetitové ložisko "Na Černé Rudě" a "V Jarošci" u Kutné Hory
    Magnezitové ložisko Košice a jeho štruktúrna pozícia
    Makroskopický semseyit z haldy dolu Lill (Černojamské ložisko), Příbram
    Mineralogická charakteristika výskytů bourbonitu na bytízských polymetalických žilách (uranové ložisko Příbram)
    Mineralogická charakteristika výskytů bournonitu na Bytízských polymetalických žilách (uranové ložisko Příbram)
    Nález minerálu blízkého andoritu (tzv. "minéral F") v asociaci s diaforitem a dalšími minerály Pb-Ag-Sb na haldě dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram
    Natrodufrénit a asociace fosfátů, ložisko Vysoký Kámen-greisen, Krásno u Horního Slavkova
    Natrolit z Brodu u Příbrami (příbramské uranové ložisko)
    Největší ložisko zlata v Evropě
    Nová Ves u Rýmařova - ložisko olověno-zinkových rud
    Nové fluoritové ložisko Krásný Les-Špičák ve východních Krušných horách
    Nové ložisko bentonitu Rokle u Kadaně
    Nové ložisko českých granátů v Podkrkonoší
    Nové ložisko pórovinových a žárovzdorných jílovců na Lounsku
    Nové ložisko sklářských, slévárenských a filtračních písků v oblasti jižního Českolipska
    Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb a Fe rud u Horního Benešova v Nízkém Jeseníku. Část I., Ložisko Zn-Pb rud
    Pegmatitové ložisko Muiane v Mosambiku
    Pěnovcové ložisko u Račic na Křivoklátsku (12-32 Zdice)
    Pěnovcové ložisko u Račic na Křivoklátsku
    Peruánské měděné ložisko Cerro Verde
    Petráčkova hora - nové ložisko zlata v rožmitálské kře
    Počítačový model dobývania na zával pre ložisko Mano-Gabriela
    Polymetalické ložisko Roztoky v Českém středohoří
    Porfyrové ložisko s Au-Cu-W mineralizací na Petráčkově hoře u Vacíkova
    Prvé ložisko zeolitu v Československu : výsledky prieskumu klinoptiolitového tufu v Nižnom Hrabovci (východné Slovensko)
    Příbramské uranové ložisko
    Ropné ložisko Gajary-Báden vo viedenskej pánve
    Rudní ložisko Rokytnice nad Jizerou v Krkonoších
    Scheelitové ložisko u Nekvasov
    Senné - nové ložisko zemného plynu vo východoslovenskom Neogéne
    Siegenit a heazelwoodit v asociaci s milleritem z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram, Česká republika
    Skarnové ložisko Budeč u Žďáru nad Sázavou
    Skarnové ložisko "U černé rudy" u Malešova
    Skarnové ložisko Vlastějovice u Zruče nad Sázavou
    Slánské uhelné ložisko v podmínkách báňského geologického průzkumu
    Sternbergit v asociaci s Ag-sulfidy, ložisko Březové Hory, Příbram
    Stratiformní měďnorudné ložisko Tazalagt (západní Antiatlas, Maroko)
    Stratiformní pyrit - polymetalické ložisko Aznalcóllar ve Španělsku
    Střelná - nové ložisko křemenců
    "Šeříkový kámen" - ložisko čaroitu na východní Sibiři
    Uhřice-Jih, první ložisko jedenadvacátého století
    Uranové ložisko Horní Slavkov
    Uranové ložisko Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Uranové ložisko Rožná, možnosti dalšího průzkumu a exploatace
    Uranové ložisko Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    Uranové ložisko Zálesí v Rychlebských horách
    Uranové ložisko Zálesí v Rychlebských horách
    Vliv látkového složení na fyzikálně mechanické vlastnosti opuk, ložisko Zeměchy u Loun
    Výskyt vzácného Ag-Hg sulfidu - imiteritu - v materiálu z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), Březohorský rudní revír, Česká republika
    Využijeme ložisko Zlaté Hory-západ racionálně?
    Významné ložisko porfyrových měděných rud Bingham v USA
    Železnorudné ložisko Gara Djebilet v JZ Alžírsku