Record details

Title keyword
    Ložiskového
Monograph
    Posouzení ložiskového prospektu Ongon Ulaan Uul v jižní Gobi, Mongolsko
Article
    Hlavní výsledky státního úkolu "Geofyzikální výzkum hlubinné stavby zemské kůry pro potřeby ložiskového výzkumu v ČSSR" za léta 1985-1987
    Informace o výsledcích ložiskového průzkumu kaolínu na lokalitě Dumaňuecos, provincie Las Tunas (Kuba)
    Několik poznámek ložiskového geologa ke sborníku "Těžba a zpracování drahých kovů: sídelní a archeologické aspekty"
    Nové poznatky ložiskového průzkumu v oblasti rožmitálské tektonické kry
    Pohled ložiskového geologa na článek Jaroslava Bílka "K začátkům těžby stříbrných rud v kutnohorském revíru"
    Prospekčně-genetická kritéria nového ložiskového typu Au-rud v Jeseníkách
    Výsledky ložiskového úkolu ÚÚG v L. 1981 - 85 a perspektivy prognózních výzkumů v jesenické oblasti
    Výsledky ložiskového výzkumu sklářských, slévárenských a filtračních písků