Record details

Title keyword
    Ložiskových
Monograph
    Distribuce vybraných surovin vhodných pro ekologické aplikace na území ČR, možnosti jejich využití a návrh legislativní ochrany perspektivních ložiskových objektů
    Zpracování a vyhodnocení závěrečných ložiskových zpráv fondu FZ na pracovišti v Kutné Hoře jako podklad pro šetření starých důlních děl
Article
    Aplikace výsledků geotektonické analýzy pro formulaci ložiskových prognóz na příkladu Rosicko-Oslavanské pánve
    Matematické modelovanie dvojfázových ložiskových tokov
    Matematické modelovanie dvojfázových ložiskových tokov v ložisku Gajary-Báden
    Problémy při stanovení chráněných ložiskových území
    Přehled mineralogie, ložiskových poměrů a historie štěpánovského rudního revíru na západní Moravě
    Ukládání a zpracování ložiskových dat s využitím programů Access, Delphi a Topol
    Úloha teoretického mineralogického a petrografického výzkumu v ložiskových prognózách
    Úloha vody při vzniku ložiskových struktur
    Vliv ložiskových parametrů na bilančnost zásob
    Vliv typu statistické distribuce ložiskových údajů na model ložiska nerostných surovin
    Výsledky geologických a ložiskových výzkumů v oblasti Phan Rang (jižní VSR) v měřítku 1 : 50 000
    Výsledky ložiskových štúdií v oblasti Sloviniek
    Změny hydrogeologického režimu při otevření, težbě, po zatopení a remediaci ložiskových oblastí