Record details

Title keyword
    Ložiskovej
Article
    Metódy a rozvoj ložiskovej geológie
    Relatívne priepustnosti, dôležité údaje pre stanovenie kolektorských vlastností ložiskovej horniny, ich meranie a vyhodnocovanie