Record details

Title keyword
    Lokalizace
Monograph
    "Modul geografické a geologické lokalizace - Lokalizační a mapová aplikace verze 1.1"
    Určení významných geologických prvků ve všech částech lomů Mokrá - podrobný popis, lokalizace a návrhy na zachování.(placená zakázka pro ČM cement a.s.)
Article
    Automatická lokalizace důlních otřesů na dole Mayrau, Kladno
    Faktory lokalizace žilné hydrotermální mineralizace v Příbramské rudní oblasti
    Lokalizace důlních děl na základě archivních pramenů
    Lokalizace historické důlní šachty pomocí mikrogravimetrie.
    Lokalizace jevů akustické emise v anizotropním prostředí
    Lokalizace jevů akustické emise v anizotropním prostředí
    Lokalizace slabých blízkých seismických jevů s použitím observatorních dat
    Lokalizace slabých tektonických otřesů z okolí Jevíčka a Poličky v roce 1998 (24-21 Jevíčko; 24-12 Letovice; 14-33 Polička)
    Lokalizace starých důlních děl - gravimetrie nebo geoelektrické metody? (výsledky srovnávacího měření na lokalitě Zlatý chlum v Jeseníkách)
    Lokalizace zaniklé poustevny sv. Pavla v arerálu Braunova Betléma u Kuksu geofyzikálními metodami
    Maticová realizace algoritmu lokalizace ohnisek porušování v zatěžovaných vzorcích hornin
    Nová energetická krajina: vymezení na základě lokalizace vybraných obnovitelných zdrojů (Případová studie Česká republika)
    Směry toku lávových proudů podkrkonošských mladopaleozoických andezitoidů a lokalizace jejich vulkanických center (03-32 Jablonec nad Nisou, 03-41 Semily, 03-43 Jičín)
    Směry toku lávových proudů podkrkonošských mladopaleozoických andezitoidů a lokalizace jejich vulkanických center
    Směry toku lávových proudů podkrkonošských mladopaleozoických andezitoidů a lokalizace jejich vulkanických center
    Vliv přesnosti lokalizace na stanovení mechanismu vzniku ohniska