Record details

Title keyword
    Lom
Monograph
    Černohlávek J. a kol.: Babí lom
    Geologický půzkum PP Lom Skalka u Sepekova : paleomagnetické studium sedimentů odkrytých v PP Lom Skalka : závěrečná zpráva
    Lom Střeleč. Geologická interpretace geofyzikálních měření
    Porušování a design materiálu. Sborník semináře Křehký lom 2007
    Stanovisko ČGS k výstavbě RD v chráněném ložiskovém území ( dále CHLÚ) v k.ú. Lom u Mostu
    Střeleč - lom. Aktualizace strukturně geologické charakteristiky skaříšovského zlomu
Article
    Analýza napěťového pole ze střižných zón se stylolity na lokalitě Babí lom u Brna
    Babí lom
    Bedded cherts of the Přídolí Formation (Silurian) at Liščí lom quarry - Gaisler gallery and Čížovec quarry (Barrandian area, Czech Republic)
    Bedded cherts of the Přídolí Formation (Silurian) at Liščí lom quarry-Gaisler gallery and Čížovec quarry (Barrandian area, Czech Republic)
    Carbonate ramp environment of Kellwasser time-interval (Lesní lom, Moravia, Czechoslovakia)
    Chráněný přírodní výtvor Babí lom
    Diamanty stále vábí : lom a odraz světla v barevných variacích
    Hemitrapa fruits (Trapaceae) in the late Early Miocene Lom Coal Seam, Most Formation, North Bohemia
    Hemitrapa fruits (Trapaceae) in the late Early Miocene Lom Seam, Most Formation, North Bohemia.
    Jiráskův lom a Dračí díra v Bělovsi u Náchoda
    Kvantitativní analýza foraminiferových tafocenóz z lokality Lom u Nové Vsi : 13-32 Kolín
    Lom Bohdašice - mineralogie lokality
    Lom Ehrlich v Žulové - pozoruhodné naleziště v Žulovském masívu
    Lom Hraničná u Jablonce nad Nisou - průmyslový analog kaverny v granitovém masivu
    Lom jako komunitní centrum
    Lom Lahošť u Duchcova
    Lom ve Studenci : okno do geologické minulosti Podkrkonoší
    Lom Vrbenský - zahlazení důlní činnosti
    Lom Vycpálek v proměnách času
    Nálezy bobrovitých (čeleď Castoridae Gray, 1821) z lokality Červený lom u Suchomast
    Nepravidelně smíšená struktura illit-montmorillonit z argilitizovaných diabasových tufů, lom Kosov u Berouna
    Orientace struktur s krasovými projevy v dobývacích prostorech devonských a karbonských vápenců (Maloměřice-Hády, Líšeň-Lesní lom, Mokrá u Brna) (24-41, Vyškov)
    Osady lądove 'Old redu' okolic Brna (Babí lom)
    Pacova hora u Chýnova (Chýnovská jeskyně - lom) - nové poznatky mineralogického výzkumu
    Pacova hora u Chýnova (Chýnovská jeskyně a lom) - nové poznatky mineralogického výzkumu
    Palaeobotanical research of the Early Miocene deposits overlying the main coal seam (Libkovice and Lom Members) in the Most Basin (Czech Republic)
    První studium foraminifer na lokalitě Lom u Radimi (13-14 Nymburk)
    Těžba nerostných surovin a územní plánování - posuzování vzájemných vlivů u ložisek cementářských surovin Hády a Lesní lom
    Významný prvek české krajiny - lom
    Zatopený hadcový lom Borek u Vilémova
    Zpráva o biostratigrafickém výzkumu spodní křídy manínské jednotky v roce 2002 (lom Butkov, Strážovské vrchy, centrální Západní Karpaty)