Record details

Title keyword
    Loužení
Article
    Bakteriální loužení
    Bakteriální úprava zlatonosných rud a detoxikace odpadních vod po kyanidovém loužení
    Biohydrometalurgické metody loužení arzenopyritu při průmyslovém zpracování refraktorních zlatonosných rud
    Biohydrometalurgické metody loužení arzenopyritu při průmyslovém zpracování refraktorních zlatonosných rud
    Biologické loužení manganových flotačních odpadů na ložisku Chvaletice
    Možnosti reálného uplatnění loužení na Cu-ložisku Smolník
    Podzemní loužení in situ - často opomíjená dobývací metoda
    Praktické zkušenosti s technologií mikrobiologického loužení při získávání kovů z nerostných surovin
    Příspěvek k loužení magnezitových surovin roztoky chloridu amonného
    Příspěvek ke stanovení veškerých kyanidů v odpadních roztocích po loužení zlatonosných rud
    Změny pyritu při bakteriálním loužení