Record details

Title keyword
    Lysina
Monograph
    Návrhy ekostabilizačních opatření v povodí Lysina
Article
    Acidification and recovery of soil at a heavily impacted forest catchment (Lysina, Czech Republic)-SAFE modeling and field results
    Aluminium chemistry of the root zone of forest soil affected by acid deposition at the Lysina catchment, Czech Republic
    Application of the forest-soil-water model (PnET-BGC/CHESS) to the Lysina catchment, Czech Republic
    Application of the forest-soil-water model (PnET-BGC/CHESS) to the Lysina catchment, Czech Republic
    Application of two biogeochemical models (PnET-BGC/CHESS and MAGIC) to the Lysina Catchment, Czech Republic
    Beryllium chemistry in the Lysina catchment, Czech Republic
    Beryllium chemistry in the Lysina catchment, Czech Republic
    Downward nitrate trends in drainage water at Lysina, Czech Rep.
    Downward nitrate trends in drainage water at Lysina, Czech Republic
    Hindcast and forecast of episodic acidification: using the Lysina catchment in the Czech Republic as a case study
    Hydrochemical monitoring of a forested catchment with extremely high aluminium concentrations in runoff: the Lysina catchment, Czech Republic
    Hydrogeochemická bilance kyselého povodí s extrémně vysokým obsahem hliníku v odtoku: Lysina, Slavkovský les
    Hydrologická bilance dlouhodobě sledovaného povodí Lysina
    The influence of climate change (scenarios HadAM3 B2 and ECHAM4/OPYC3 A2) on recovery from acidification at Lysina catchment, Czech Republic
    Je pokles atmosférické depozice dostatečný k regeneraci acidifikovaných půdních a povrchových vod? : aplikace modelu MAGIC na povodí Lysina ve Slavkovském lese
    Modeling forecast of acidification and recovery in the Lysina catchment, Czech Republic
    Modelling long-term changes in stream water and soil chemistry in catchments with contrasting vulnerability to acidification (Lysina and Pluhuv Bor, Czech Republic)
    Monitoring malého povodí Lysina - hledání odpovědi na otázku imisního poškození vrcholové části Slavkovského lesa
    Projections of future water-energy-vegetation regimes at the Lysina catchment, Czech Republic
    Recovery from Acidification in Central Europe ? Observed and Predicted Changes of Soil and Streamwater Chemistry in the Lysina catchment, Czech Republic
    Soil and streamwater recovery from acidification in the Czech forested headwaters. Case study from the Lysina catchment
    Three-Component Model of Runoff Generation, Lysina Catchment, Czech Republic
    Three-component model of runoff generation, Lysina catchment, Czech Republic
    Vliv kyselého deště na povrchové vody : Modelování vývoje minulosti a budoucnosti povodí Lysina ve Slavkovském lese
    Vývoj chemismu podzemní vody na povodí Lysina v CHKO Slavkovský les