Record details

Title keyword
    Měřiče
Article
    Ervěnický koridor z pohledu důlního měřiče , báňského projektanta a vysokoškolského pedagoga - baňaře
    Příspěvek k morálnímu kodexu důlního měřiče