Record details

Title keyword
    Měřidlo
Article
    Nové strukturně geologické měřidlo a jeho využití při výstavbě podzemních děl
    Univerzální strukturně geologické měřidlo - USGM
    Úprava rýsovacího paralelogramu na měřidlo vrásových a střižných izogon