Record details

Title keyword
    Medi
Monograph
    Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky
    Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
    Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
    Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
    Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy
    Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje
    Obsah mědi v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah mědi v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
    Obsah mědi v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
    Obsah mědi v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
    Obsah mědi v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah mědi v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
    Obsah mědi v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
    Obsah mědi v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky
    Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
    Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
    Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
    Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
    Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
Article
    Chemické čištění stříbra a mědi
    Chemické formy olova, kadmia, mědi a zinku v povrchových vodách jižních Čech
    Dezintegrácia hliníka a medi pulzujúcim vodným prúdom
    Druhotné minerály mědi z Jáchymova
    Druhotné nerosty mědi na českých a slovenských nalezištích
    Historické ložisko stříbra a mědi Hora Svaté Kateřiny v Krušných horách
    K historii těžby a zpracování rud mědi v Maroku
    K metodice stanovení prognózy vývoje světové ceny mědi do r. 2000
    K vývoji využívání čs. průmyslových typů ložisek mědi
    Komplexné spracovanie anódových kalov z elektrolýzy mědi
    Kruťait - selenid mědi pojmenovaný na počest významného moravského mineraloga Dr. Tomáše Kruti, CSc.
    Ložisko mědi a stříbra Lubin-Sieroszowice (Polsko) - geologie, těžba a ekonomické podmínky
    Mgriit - nový selenid mědi a železa z Krušných hor
    Minerály mědi v melafyrech v Morcinově u Lomnice nad Popelkou
    Novoveská Huta - lokalita vzácných sekundárních minerálů mědi
    Poslední svědci domácího zpracování mědi v Maroku
    Přírodní fosfáty mědi
    Příspěvek ke stanovení mědi, kadmia, zinku, olova a manganu v pitných vodách
    Raritný výskyt cementačnej medi na ložisku Zlaté Hory - juh
    Sekundární minerály mědi na lokalitě Farbiště u Ponik
    Sekundární minerály mědi v horninách kulmu (spodního karbonu) na Olomoucku
    Sekundární minerály mědi z lokality Špania Dolina na Slovensku
    Sekundární minerály mědi z okolí Ĺubietové na Slovensku
    Sekundární minerály mědi ze Zlatých Hor, Nýznerova, Ludvíkova a Nové Vsi u Rýmařova
    Stanovení mědi, zinku a olova v důlních vodách
    Studium distribuce olova, zinku, mědi, stříbra a zlata na ložisku Zlaté Hory - východ
    Supergenní minerály mědi z ložiska Gelnica (Slovenské Rudohorie)
    Světová produkce mědi
    Úloha intersticiální mědi v sirnících řady chalkopyritu, bismutinu a pavonitu
    Výskyt ryzí mědi a kupritu ve Vrchoslavi u Teplic
    Využití půdních vlastností ve výpočtu obsahu mědi, zinku, manganu a bóru v půdách
    Výzkum ve Španí Dolině-Piescích a problémy pravěké těžby mědi na Slovensku
    Záhadné lokality ryzí mědi u Tišnova