Record details

Title keyword
    Mělnická
Monograph
    Hydrogeologické posouzení záměru průzkumu vyhrazeného nerostu - černého uhlí ve výhradním ložisku Mělnická pánev a posouzení rizik následného využívání ložiska metodou zplyňování uhlí
    Příroda Kokořínska a Mělnicka
    Vlastivědný sborník Mělnicka
Article
    Nástin geologického a geomorfologického vývoje Mělnicka
    Surovinový potenciál stavebních surovin Mělnicka a Litoměřicka ve vztahu k funkčnímu využití území
Serial
    Vlastivědný sborník Mělnicka