Record details

Title keyword
    Měsíčních
Article
    Koncentrační gradienty na rozhraní fází krystal-sklo, indikátor podmínek formování silikátové taveniny měsíčních skel
    Posouzení kvality různých modelů řad průměrných měsíčních průtoků
    Problémy petrografické klasifikace měsíčních hornin
    Statistická analýza vybraných řad průměrných měsíčních průtoků v ČSR
    Variabilita a sezonalita řad měsíčních úhrnů srážek na povodích
    Vztahy mezi kolísáním srážek a odtoku na území ČSR podle řad měsíčních hodnot