Record details

Title keyword
    Městě
Monograph
    Prostorové chování: vzorce aktivit, mobilita a každodenní život ve městě
    Staré paměti Kuttno-Horské, Pod figurou dvacíti drahých rudních kamenů (jimž horníci handštány říkají), vyobrazené a vypodobněné: Práci Jana Kořínka z Tovaryšstva Páně Ježíšova, kněze. Vytištěné v Starém Městě Pražském u Jiřího Černocha L. P. 1675. Přetisk původního vydání M. Bartoš, nakl. Kuttna, Kutná Hora 1997, 140 stran, náklad neuveden
Article
    Divočina na Jižním Městě : v našem zacházení s krajinou se projevuje podivné kouzlo nechtěného
    Historie hornictví ve městě Vejprty a jeho okolí
    K možnosti obnovení těžby na malém konzervovaném Pb-Zn ložisku v Horním Městě u Rýmařova
    Rozšířený generel výstavby kolektorů v hl. městě Praze
    Sociální aspekty životního prostředí ve městě
    Uzavírání dolů a územní změny v městě Ostravě
    V době románské se ve městě stavělo hlavně z opuky. Geologie Prahy
    Výskyty svrchnokřídového pálavského souvrství v příležitostných odkryvech ve městě Mikulov (34-14, Mikulov)
    Využití mikrogravimetrie pro lokalizaci starých důlních děl v Horním Městě a Horním Benešově
    Využití mikrogravimetrie pro lokalizaci starých důlních děl v Horním Městě a Horním Benešově
    Význam vodophospodářských štol v městě Brně pro poznání tektoniky Brněnského masívu
    Změna průměrných teplot vzduchu ve městě a mimo měasto za posledních 65 let