Record details

Title keyword
    Magmatické
Article
    Extraterestrické bazalty - magmatické procesy diferencovaných asteroidů: polymiktní eukritová brekcie / howardit DaG 391
    Nový výskyt magmatické žíly s pyroxenem v brněnském masivu (lokalita Blansko-Čertův Hrádek)
    Stochastický model puklinové sítě a magmatické stavby bedřichovského tunelu