Record details

Title keyword
    Magmatických
Monograph
    Klasifikace magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin
    Záznam strukturního vývoje magmatických hornin poličského krystalinika
Article
    Nové výskyty magmatických hornin v permu boskovické brázdy (24-34 Ivančice)
    Petrostrukturní vztahy metamorfovaných a magmatických hornin v oblasti Nové Pece a Trojmezí (Moldanubikum, Šumava)
    Petrostrukturní vztahy metamorfovaných a magmatických hornin v oblasti Nové Pece a Trojmezí (Moldanubikum, Šumava)
    Procesy anatexe a infiltrace fluid v okolí magmatických rezervoárů: příklad z mladotického komplexu v západočeském proterozoiku
    Přirozená radioaktivita metamorfovaných a magmatických hornin na mapovém listu 14-23 Králíky
    Seminář "Klasifikace magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin", pořádaný v Brně
    Strižné zóny v magmatických horninách
    Teplo přímo z magmatických krbů?
    Termokinetické modelování vzniku textur v magmatických horninách
    Turmalín jako petrogenetický indikátor magmatických metamorfních a hydrotermálních pochodů v Českém masivu
    Výzkumy magmatických hornin na Lukavicku v Železných horách
    Základné typy geochronologických údajov z magmatických a metamorfovaných hornín orogenetických oblastí
    Základní principy označování a klasifikace magmatických hornin
    Zasedání technického výboru MAAE "Uranová ložiska v magmatických a metamorfovaných horninách"