Record details

Title keyword
    Magmatu
Monograph
    Mechanismy diferenciace a vmístění peraluminického granitového magmatu: říčanský pluton, Český masiv
    Vývoj fosforem bohatého peraluminického magmatu Granitový systém Podlesí v Krušných horách
Article
    Seismický režim pod aktivními vulkány konvergentních okrajů litosférických desek jako indikátor výstupu magmatu
    Seismický režim pod aktivními vulkány konvergentních okrajů litosférických desek jako indikátor výstupu magmatu