Record details

Title keyword
    Magnezitu
Article
    Aplikovanie metód štruktúrnej analýzy pre potreby geomechaniky v baníctve (na príklade ložiska magnezitu Miková-Jelšava)
    Geologicko-ekonomické problémy slovenských ložísk magnezitu
    Hydrogeologické pomery ložiska magnezitu Dúbravský masív
    Luminiscenčné spektrá magnezitu
    Mineralogie dúbravského magnezitu a hypotéza předpovídání výsledku flotace
    Možnosti rozvoja ťažby rúd a magnezitu vo VHJ RBMZ z pohľadu súčasne platných ekonomických nástrojov
    Optimalizácia hustoty vzorkovania na ložisku magnezitu pomocou geoštatických metód
    Optimalizácia hustoty vzorkovania na ložisku magnezitu pomocou geoštatistických metód
    Overenie možnosti použitia zušľachteného lapačového tuku vo flotácii magnezitu
    Počítačová simulácia výstupkového dobývania magnezitu
    Posouzení selektivní agregační účinnosti makromolekulárních látek na monominerálních suspenzích magnezitu a dolomitu
    Povrchové sily a ich vplyv na agregáciu ultrajemných častíc magnezitu, dolomitu a kremeňa
    Prehl'ad a vývoj technológie vŕtania pri prieskume magnezitu
    Selektívna flokulácia magnezitu a dolomitu
    Sledovanie stability a veĺkosti flokúl na monominerálnych suspenziách magnezitu a dolomitu
    Vliv mechanické aktivace na změnu výchozího stavu křemene a magnezitu
    Vplyv geologicko-ložiskových pomerov na ťažbu magnezitu na ložisku Dúbravský masív
    Vplyv teploty rmutu na flotáciu magnezitu
    Výber z počítačovej metódy optimalizácie dobývania ložísk magnezitu
    Výsledky prieskumu magnezitu na lokalite Miková-350 (Dúbravský masív pri Jelšave)
    Využitie stopových prvkov ako kritéria pre rozlišenie základných genetických typov magnezitu