Record details

Title keyword
    Magurském
Monograph
    Geomorfologický a geologický výzkum některých lokalit v magurském flyši
Article
    Biofacie aglutinovaných foraminifer v magurském flyši na Moravě a jejich vztah k litofacii
    Blatnička - významný profil v magurském flyši pro výzkum hraničního eventu paleocén/eocén v hlubokomořském prostředí pod CCD (35-11 Veselí nad Moravou)
    Blatnička - významný profil v magurském flyši pro výzkum hraničního eventu paleocén/eocén v hlubokomořském prostředí pod CCD
    Geomorfologický a geologický výzkum některých lokalit v magurském flyši
    Nález svrchního albu v magurském příkrovu Hostýnských vrchů (25-43 Bystřice pod Hostýnem)
    Výsledky mikropaleontologického studia vrtů vyhloubených v rámci výzkumu sesuvů v magurském flyši : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 25-43 Púchov
    Výsledky mikropaleontologického studia vrtů vyhloubených v rámci výzkumu sesuvů v magurském flyši
    Výsledky výzkumu hranice křída/terciér v magurském flyši u Uzgrúně (25-24 Turzovka)
    Výsledky výzkumu hranice křída/terciér v magurském flyši u Uzgruně
    Výsledky výzkumu hranice Křída/terciér v magurském flyši u Uzgruně
    Výzkum hranice křída/terciér v magurském flyši v roce 2000 (25-24 Turzovka)
    Výzkum hranice křída/terciér v magurském flyši v roce 2000
    Výzkum změn oceánské bioty na hranici křída/terciér na lokalitě Uzgruň v magurském flyši na Moravě
    Vztah biofacií hlubokomořských aglutinovaných foraminifer a litofacií v magurském flyši Západních Karpat na Moravě