Record details

Title keyword
    Malé
Monograph
    International Conference Malé Karpaty Mts. Geology of the Alpine-Carpathian Junction
    International Conference "Malé Karpaty Mts. Geology of the Alpine-Carpathian Junction". Abstracts
    Malé Žernoseky, geofyzikální průzkum podzemních dutin
    Vysvětlivky k geologické mapě ČR 1:25 000, list 25-421 Malé Karlovice
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-421 Malé Karlovice
Article
    60 let RNDr. Ivo Chlupáče - malé zamyšlení nad velkým dílem
    Accesory minerals in metapelites of the Malé Karpaty Mts.
    The Age Determination of Slightly Metamorphosed Sediments (the Block Zone) from the Malé Karpaty Mts. on the Basis of Palynostratigraphy
    The age of Malé Karpaty Mts. granitoid rocks determined by Rb-Sr isochrone method
    Akcesorické minerály metapelitov a ich vzťah k metamorfóze v oblasti Záhorskej Bystrice (Malé Karpaty)
    Alkali metals and alkaline earths metals in the crystalline schists of the Malé Karpaty Mts., metamorphic zones
    Biostratigraphical evaluation of weakly metamorphosed sediments of wechsel series and their possible correlation with Harmónia group in Malé Karpaty Mts.
    Biostratigraphical evaluation of weakly metamorphosed sediments of Wechsel Series and their possible correlation with Harmónia Group in the Malé Karpaty Mts
    Black shales from the Malé Karpaty crystalline
    Bohutínský tonalitový peň - příklad malé intruze s vysokým stupněm horninové diferenciace
    Boring ichnofossils on mollusc shells from the Late Badenian at Rohožník (Malé Karpaty Mts., Slovakia)
    Boring ichnofossils on mollusc shells from the Late Badenian at Rohožník (Malé Karpaty Mts., Slovakia)
    Calc-silicate hornfelses (erlans and Ca-skarns) in the Malé Karpaty Mts. region
    Calcareous Nannoplankton of the Middle Eocene of the Malé Karpaty Mountains
    Calcareous nannoplankton of the middle Eocene of the Malé Karpaty Mts.
    Cataclastic metamorphism of metapelitic and metabasics rocks in the Malé Karpaty Mts.
    Chararacteristics of the Malé Karpaty Mts. Granitic Pegmatites
    Correlation of the Jurassic/Cretaceous Boundary Beds in the Tatric Units of the Malé Karpaty Mountains with Their Counterparts in other Western Carpathian Sections
    Crystalline basement of the Malé Karpaty Mts.: geology, lithology and tectonics
    Distribution of stable O and C isotopes and microelements in Triassic limestones of the Veterlín unit, the Malé Karpaty Mts.: their diagenetic interpretation
    Dolování uhlí u Malé Veleně na Děčínsku
    Drahokamy Malé Jizerské louky v literárním podání do konce 17.století
    Effects of 1-D versus 3-D velocity models on moment tensor inversion in the Dobrá Voda locality at the Malé Karpaty region, Slovakia
    Evolution of Metamorphism and Granitoid Magmatism of the Malé Karpaty Mts.
    Evolution of the Lower Miocene Basin, Today a Part of the Malé Karpaty Horst Structure
    Focal mechanisms of micro-earthquakes in the Dobrá Voda seismoactive area in the Malé Karpaty Mts. (Little Carpathians), Slovakia
    Geochemical characteristics of black shales from the ore-bearing complex of strata of the Malé Karpaty Mts.
    Granáty z Malé Úpy v Krkonoších
    Granitoids of the Malé Karpaty Mts.: major element chemistry and its contribution to petrogenesis
    A " Gravity Nappe" in the SE Part of the Malé Karpaty Mts.
    Heavy Minerals from the Malé Karpaty Mts. Miocene
    Interpretation of the gravity anomaly of an amphibolite body in the Malé Karpaty Mts.
    Izotopové zloženie síry molybdenitu z lokalít Malé Železné, Tisovec, Hnilec a Rochovce v Západných Karpatoch
    Jeskyně v Malé Chuchli. 17. 17
    K stratigrafii hraničných jursko-kriedových súvrství v doline Hlboč (vysocká jednotka krížňanského príkrovu, Malé Karpaty)
    Lithostratigraphic and Paleogeographic Development of the Mesozoic Sequences in the Malé Karpaty Mountains
    Ložisko Cu-Mo rud Erdenetuin Obo v Mongolsku. Malé připomenutí největšího objevu československé ložiskové geologie
    The magnetic fabric of sedimentary rocks of the Malé Karpaty Mts. and its tectonic implications
    Magnetite and Ilmenite Granitoid Series in the Malé Karpaty Mts.
    Malakofauna splachových uloženin v Čertově strouze u Malé Chuchle a její význam pro postglaciální historii okolní krajiny
    Malé intrúzie a dajky subvulkanických ložísk - príklad kremnického rudného pola
    The Malé Karpaty Mts. - constituent of the transitional segment between the Carpathians and Alps; important tectonic window of the Alpides
    The Malé Karpaty rocks altered by metasomatism
    Malé město v zázemí Ostravské aglomerace:případová studie Brušperk
    Malé obce v evropském kontextu
    Malé Pieniny
    Malé Svatoňovice hornické : k udělení a křtu symbolů další obci na Trutnovsku
    Malé vodní nádrže - významný krajinný prvek
    The Malé Vrbno magnetite occurrence of the Velké-Vrbno Unit, Czech Republic: petrology, mineralogy, geochemistry and genesis
    Malé výchozy s velkým významem
    Mesozoic basalts of the Malé Karpaty Mts. (the western Carpathians) - their significance for the tectonic interpretation of the variscan granodiorite massif
    Mesozoic Paleotectonic Evolution of the Tatricum in the Malé Karpaty Mts.
    Metallogeny of the Malé Karpaty Mts.
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (V) - Malé Vrbno
    Miocene Faulting and Block Rotation (Malé Karpaty Mts.,Brezovské Karpaty Mts.)
    Modelling of some metamorphic processes (volume changes at metapelitic recrystallization) Malé Karpaty Mts., west Carpathians
    Morphostructural Conditions of Northern Part of the Malé Karpaty Mts.
    Niobium-tantalum minerals from granitic pegmatites in the Malé Karpaty, Považský Inovec and Žiar Mountains, Western Carpathians, Slovakia
    Ore mineralization of the Malé Karpaty Mts. (Western Carpathians)
    Paleokarst breccias of the Biele hory Mts. (Malé Karpaty Mts., Western Carpathians)
    Paleotectonic evolution of the Malé Karpaty Mts.- an overview
    Perpendicular Magnetic Fabrics in Granitic Rocks of the Bratislava and Modra Massifs (Malé Karpaty Mts.) and their Tectonic Origins
    Petrografic-microfacial analysis of pebbles and interpretation of sources areas of the Jablonica conglomerates (Lower Miocene of the NW margin of the Malé Karpaty Mts.)
    Postintruzívna deformácia granitoidov južného okraja bratislavského masívu (Malé Karpaty)
    Príspevok k biostratigrafii veterlínskej a havranickej jednotky Bielych hor (Malé Karpaty, Západné Karpaty)
    Projev inverze tvarových prvků na Malé Klajdovce (42-32 Brno)
    Předběžná zpráva o mineralogickém výzkumu malé Jizerské louky v Jizerských horách
    Ranciéit z Malé Viesky u Košic
    Rare earth elements in metamorphosed black shales of the Malé Karpaty Mts.
    Relationship between natural radioactive elements (Th,U,K) and Triassic carbonate lithofacies in Hronicum and Silicium of Malé Karpaty Mts
    Results and Next Possibilities of Geophysics in Malé Karpaty Mountains
    Schafarzikite from the type locality Pernek (Malé Karpaty Mountains, Slovak Republic) revisited
    Sedimentologisches und fazielles Studium der Trias und Lias der Devín - Entwicklung (Malé Karpaty)
    Sedimentology and facies of a storm-dominated Middle Triassic carbonate ramp (Vysoká Formation, Malé Karpaty Mts., Western Carpathians)
    Sesuvná území v Malé Úpě v Krkonoších
    Sesuvné území v Malé Bystřici
    Stratigrafia a tektonika spodnokriedovej vápencovej sekvencie v profile jaskyne Driny (vysocká jednotka, Malé Karpaty)
    Stratigraphy and Tectonics of the Lower Cretaceous Limestones in the Driny Cave Section(Vysoká Unit, Malé Karpaty Mts.)
    Structural slate and chemical composition of K-Feldspars from the granitoid rocks of the Malé Karpaty Mts.
    Studium petrofyzično-geochemiczne krystaliniku wybranych gór trzonomych (Tatry, Małe Karpaty, Niskie tatry, Gemerydy) oraz utworów podloźa krystalicznegoprzedgórza Karpat
    The supergene mineral association with brandholzite from Pernek, Malé Karpaty Mountains, Slovak Republic
    Surovina na výrobu cementu suchým spôsobom (lok. Hrabník, Malé Karpaty)
    Tectonic Landscape in Southern Part of Malé Karpaty Mts.
    Tertiary Sediments of the Malé Karpaty Mts.
    Thermodynamical study of the metamorphism grade in Malé Karpaty Mts.
    Three-dimensional quantitative interpretation of gravity anomalies in the south-west part of the Malé Karpaty Mts. (Western Carpathians)
    Trace elements distribution in Triassic carbonates from the Veterník and Havranica nappes (the Malé Karpaty Mts.)
    Upper Jurassic and Lower Cretaceous facies, microplankton and crinoids in the Kuchyňa-unit, Malé Karpaty Mts
    Upper Jurassic and Lower Cretaceous facies, microplankton and crinoids in the Kuchyňa Unit, Malé Karpaty Mts.
    Velké i malé problémy při zavádění výpočetní techniky v geologii (co chceme - peníze-lidi-vztahy mezi odborníky)
    Veterlín Reef Complex and Middle Triassic Basin - Platform Interaction in the Vetrlín and Havranica Nappes, Malé Karpaty Mountains
    Z historie těžby vápence na Malé Americe v Českém krasu. 16. 16
    Z historie těžby vápence na Malé Americe v Českém krasu