Record details

Title keyword
    Mastných
Article
    Distribuce uhlovodíků a vyšších mastných kyselin v proterozoických černých břidlicích z lokality Kamenec
    Zkušenosti se stanovením mastných kyselin