Record details

Title keyword
    Masywu
Article
    Odpowiedž na uwagi i implikacje do "Roli bloków litosfery i ruchów przesuwczych w przedmolasowym rozwoju waryscydów na brzegach masywu Czeskiego"
    "Plamowe" koncenracje bazaltowe masywu Czeskiego i dolnego Ślaska
    Przypuszczalny związek przebiegu intruzji magmy mieszanej z rozwojem struktur nieciągłych w skałach metamorficznych Masywu Strzelinskiego (dolny Śląsk)
    Relacje metodyczne i wiekowe pomiędzy analizą trakową a potasowo-argonową na przykładzie masywu Karkonoszy i jego osłony
    Rola bloków litosfery i ruchy przesuwcze w przedmolasowym rozwoju waryscydów na brzegach Masywu Czeskiego : uwagi i implikacje
    Tektonika ucieczkowa i kliny terranowe Masywu Czeskiego
    Typomorficzne mineraly pegmatytów masywu granitoidowego Strzegom-Sobótka
    Wplyw odpadów atmosferycznych na ksztaltowanie chemizmu wód w obrebie masywu tatrzánskiego