Record details

Title keyword
    Melechovského
Monograph
    Vysvětlivky k účelové geologické mapě melechovského masívu v měřítku 1 : 10 000
Article
    Chování některých prvků při zvětrávání granitoidů melechovského masivu
    Dvě populace apatitu v S-granitech melechovského masivu (23-12 Dolní Kralovice, 23-21 Havlíčkův Brod)
    Dvě populace apatitu v S-granitech melechovského masívu
    Geofyzikální v zkum východní části melechovského masívu
    Geologický výzkum melechovského masivu
    Geologický výzkum melechovského masivu pro účel výzkumu konečného ukládání vysoce radioaktivního odpadu
    Granity melechovského masívu z hlediska petrofyzikální charakteristiky
    Komplexní geologický výzkum melechovského masivu
    Metamorfní vývoj hornin monotónní serie v okolí melechovského masivu - fázové vztahy a odhady pT podmínek
    Migrace paleofluid v granitoidních horninách: studium fluidních inkluzí v horninách a žilách melechovského masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Mineralogie výplní puklin melechovského masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Některé vztahy mezi chemickým zvětráváním melechovského granitu a látkovou bilancí malého povodí Loukov
    Nové poznatky o geologické stavbě melechovského masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-14 [i.e. 23-21]Havlíčkův Brod
    Nové poznatky o geologické stavbě melechovského masívu
    Orientované inkluze sillimanitu v křemenu v granitech melechovského masívu
    Petrofyzikální a geomechanické vlastnosti vzorků hornin melechovského masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod
    Petrofyzikální a geomechanické vlastnosti vzorků hornin melechovského masívu
    Poznámky k chemismu granitů melechovského masívu (23-12 Ledeč n. Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod)
    Rekonstrukce migrace paleofluid v granitoidních horninách na příkladu melechovského masívu
    Stáří granitů melechovského masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod
    Stáří granitů melechovského masívu
    Stáří granitů melechovského masívu
    Strukturní stavba melechovského masivu
    Ukládání VAO - geofyzikální práce ve studijní oblasti melechovského masívu
    Výskyt minerálů s prevariskou šokovou přeměnou v granitoidech melechovského masivu : 23-21 Havlíčkův Brod
    Výzkum melechovského granitového masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod)
    Výzkum melechovského granitového masívu