Record details

Title keyword
    Metalogenéza
Monograph
    Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska
    Zlato v Západných Karpatoch - jeho geochémia, mineralógia, metalogenéza, ložiská
Article
    Geológia a metalogenéza Burundskej republiky
    Geologická stavba a metalogenéza stratovulkanu Šťavica
    Geologická stavba a metalogenéza stratovulkánu Šťavica (Slanské vrchy)
    Metalogenéza a rudné formácie rudného poľa Remetské Hámre
    Metalogenéza a štruktúrno-geologická pozícia polymetalickej mineralizácie Pukanec
    Metalogenéza intruzívnych komplexov východoslovenských neovulkanitov
    Metalogenéza spojená s intruzívnym komplexom centrálnej zóny štiavnického stratovulkánu
    Metalogenéza stratiformných magnezitových ložísk Západných Karpát
    Metalogenéza uránu československých západných Karpát
    Metalogenéza v oblasti Tisovca
    Metalogenéza Vihorlatu vo vzťahu k vulkanickým štruktúram
    Metalogenéza zlata vo veporidoch
    Štruktúrno-geologická stavba a metalogenéza centrálnej zóny Morského oka -Vihorlat
Serial
    Západné Karpaty. Séria mineralógia, petrografia, geochémia, metalogenéza