Record details

Title keyword
    Mikromorfologické
Monograph
    Mikromorfologické zhodnocení sedimentů Labského dolu : závěrečná zpráva
    Mikromorfologické zhodnocení výplně rondelu (obchvat Kolína) : závěrečná zpráva
    Mikromorfologické zhodnocení vzorků z paleolitické lokality Moravany : závěrečná zpráva
Article
    Mikromorfologické studium křemičitých durikrust
    Mikromorfologické studium sprašového profilu posledního interglaciálu a časného glaciálu v Dolních Věstonicích
    Mikromorfologické studium sprašového profilu posledního interglaciálu a časného glaciálu v Dolních Věstonicích
    Nové poznatky z mikromorfologické analýzy exoskeletonů konulárií (12-33 Plzeň, 12-32 Zdice, 12-34 Hořovice, 12-41 Beroun, 12-24 Praha)