Record details

Title keyword
    Mikropaleontologických
Article
    Příprava mikropaleontologických preparátů pro rastrovací elektronový mikroskop
    Současné možnosti využití mikropaleontologických údajů pro paleogeografické rekonstrukce předvariské Evropy
    Souhrnné výsledky mikropaleontologických analýz sedimentů podorlické křídy se zaměřením na foraminifery : 14-11 Nové Město nad Metují, 14-13 Rychnov nad Kněžnou