Record details

Title keyword
    Mikroskopie
Monograph
    Aplikovaná optika a mikroskopie 2007
    Mikroskopie 2000
    Mikroskopie 2002. Sborník přednášek
Article
    Možnosti využití elektronové mikroskopie a mikroanalýzy
    Optická fluorescenční mikroskopie pro laboratorní studium stavby geomateriálů a stavebních hmot
    Použití konfokální mikroskopie v geologii
    Pracoviště elektronové mikroskopie a mikroanalýzy: vytváření společných pracovišť - cesta k integraci výzkumu, výuky a praxe
    Pracoviště elektronové mikroskopie a mikroanalýzy: vytváření společných pracovišť - cesta k integraci výzkumu, výuky a praxe
    Stáří kupy netopýřího guana v jeskyni Domica (NP Slovenský kras) a elektronová mikroskopie exkrementů netopýrů
    Stáří kupy netopýřího guána v jeskyni Domica (NP Slovenský kras) a elektronová mikroskopie exkrementů netopýrů
    Světlo v kamenech aneb chvála optické mikroskopie
    Využití rastrovací elektronové mikroskopie a mikroanalýzy pro výzkum nerostných surovin