Record details

Title keyword
    Mikroskopu
Article
    Adaptace biologického mikroskopu na jednoduchý mikroskop polarizační
    Destrukce arkóz na historických objektech podle snímků z rastrovacího mikroskopu
    Využití čs. elektronového mikroskopu a rtg spektrometru při studiu rudních minerálů
    Využití elektronového mikroskopu BS 340