Record details

Title keyword
    Minerálech
Monograph
    Stopové a vzácné prvky v minerálech a nerostných surovinách
Article
    Analýza pevných fází fluidních inkluzí v minerálech metodami elektronové mikroanalýzy (02-32 Teplice)
    Analýza pevných fází fluidních inkluzí v minerálech metodami elektronové mikroanalýzy
    Distribuce stabilních izotopů lehkých prvků v hydrotermálních minerálech příbramského uranového ložiska
    Důkaz berylia v minerálech
    Důkaz halogenů v minerálech
    Důkaz křemíku v minerálech
    Důkaz niklu v minerálech
    Důkaz přítomnosti uranu v minerálech
    Důkaz vanadu v minerálech
    Fluidní inkluze v minerálech
    Informace obsažené v minerálech vulkanických hornin Geoparku Český ráj
    Izotopové složení kyslíku v minerálech granitu masivu Bajan Obo a v některých horninách jeho exokontakru (Mongolsko)
    Mössbauerova spektroskopie železa v hlavních minerálech bazických hornin
    Nové poznatky o sekundárních minerálech hořící haldy v Radvanicích u Trutnova
    Nové poznatky o supergenních minerálech revíru Krupka, Krušné hory
    Nové poznatky o supergenních minerálech revíru Krupka, Krušné hory
    O minerálech berylia ve skarnech
    O minerálech beryllia ve skarnech
    O několika zajímavých minerálech z Chvaletic
    Předběžné výsledky studia fluidních inkluzí v minerálech ložiska Horní Benešov
    Pyrolyséry pro stanovení bituminosních látek v horninách a minerálech plynovou chromatografií
    Stopové prvky v rudninách a rudních minerálech ložisek rudního obvodu Baia Mare, Rumunsko
    Stopové prvky v rudninách a rudních minerálech ložisek rudního obvodu Baia Mare-Rumunsko
    Uran v granitech krkonošsko-jizerského masivu a jejich minerálech