Record details

Title keyword
    Minerálních
Monograph
    Studium a popis nových minerálních fází z Jáchymova
Article
    7. regionální konference o geologii a minerálních a energetických zdrojích jihovýchodní Asie
    Aktualizace výběru a volby horninových surovin pro výrobu izolací z minerálních vláken v ČSSR
    Geneze minerálních vod karlovarského typu v západních Čechách
    Geofyzika při vyhledávání a ochraně minerálních vod v ČSR
    Hydrogeologie hranického devonu se zvláštním zřetelem k lázním Teplicím nad Bečvou. (Význam styku českého masivu a karpatské soustavy pro genezi minerálních vod)
    Hydrogeologie minerálních pramenů v Karlově Studánce pod Pradědem
    Izotopické analýzy kyslíku, vodíku a síry jako indikátory některých typů československých minerálních vod
    Izotopy radia termálních minerálních vod v Karlových Varech : Interpretace vztahu vody k okolní hornině
    Kolik existuje v České republice minerálních druhů?
    Kolik existuje v České republice minerálních druhů?
    Krátkodobá radioaktivita minerálních vod karlovarské termy: argument pro jejich balneologickou aplikaci in-situ
    Krystalochemie minerálních fází v systému UO3-H2O (schoepit-metaschoepite-"dehydratovaný schoepit")
    Kvantitativní určování minerálních fází rentgendifrakčními metodami
    Modely exploatace minerálních vod ve zřídelních oblastech
    O málo známých minerálních vodách
    Paragenetická charakteristika hypogenních minerálních asociací uranového ložiska Zálesí u Javorníku ve Slezsku
    Prameny radioaktivních minerálních vod na území Kowary - Horní Malá Úpa
    Prameny radioaktivních minerálních vod v orlicko-sněžnické klenbě
    Problematika ochrany zdrojů léčivých minerálních vod
    Revize stavu minerálních vod v ČR
    Složení a vazba minerálních látek v hnědém uhlí a jejich chování při fluidním spalování
    Složení a vazba minerálních látek v hnědém uhlí a jejich chování při fluidním spalování
    Stopové prvky v karlovarských minerálních vodách
    Studium minerálních paragenezí sekundárních minerálů na vybraných lokalitách Českého masivu
    Studium minerálních paragenezí sekundárních minerálů na vybraných lokalitách Českého masivu (II)
    Tepelný rozklad hornin pro výrobu minerálních vláken a jejich fázové složení při zahřívání
    Testování metody CQPA pro rozpočet minerálních fází v granitoidech
    Výskyt metanu v minerálních vodách západočeské kyselkové oblasti
    Využití hornin pro výrobu minerálních vláken
    Vývoj minerálních druhů
    Výzkum stopových prvků v minerálních vodách
    Vznik minerálních vod karlovarského typu
    Vztah chemického složení minerálních vod a horninového podloží na lokalitě Prameny (11-23 Sokolov)
    Vztah chemického složení minerálních vod a horninového podloží na lokalitě Prameny
    Zasedání Komitétu pro koordinaci prospekce minerálních zdrojů v asijských mimobřežních oblastech (CCOP)