Record details

Title keyword
    Minerály
Monograph
    Akcesorické minerály - ich petrochemický a metalogenetický význam
    Minerály Y, REE, Nb, Ta, Ti, W, Zr v systému granit- pegmatit
    Porody i mineraly na bolšich glubinach i na zemnoj poverchnosti: subprojekty. Projekt No. 408
Article
    Akcesorické minerály granitoidů brněnského masívu
    Akcesorické minerály jako indikátor geochemické frakcionace v tělesech turmalinických granitů na jihozápadním okraji třebíčského masivu
    Akcesorické minerály magmatického centra Homolka (centrální moldanubický pluton) (23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Akcesorické minerály magmatického centra Homolka (centrální moldanubický pluton)
    Akcesorické minerály metapelitov a ich vzťah k metamorfóze v oblasti Záhorskej Bystrice (Malé Karpaty)
    Akcesorické minerály niektorých granitoidov veporskej časti Nízkych Tatier
    Akcesorické minerály světlých žilných hornin brněnského masívu
    Akcesorické minerály typu ABO4 ze subvulkanických ekvivalentů A-granitů Krušných hor a z teplického ryolitu
    Akcesorické minerály typu ABO4 ze subvulkanických ekvivalentů A-granitů Krušných hor a z teplického ryolitu.
    Akcesorické minerály v granitoidných horninách a v metamorfnom plášti Malej Fatry
    Akcesorické minerály v proterozoických silicitických horninách z Kokšína u Mítova
    Akcesorické minerály v proterozoických stromatolitech z Kokšína a Mítova
    Akcesorické minerály z kaolinizované žilné horniny polzenitového charakteru z oblasti Hamru u České Lípy
    Akcesorické Nb-Ta-Ti minerály z pegmatitu v uranovém dole Drahonín, strážecké moldanubikum
    Aktuální změny v názvosloví některých minerálů schválené Komisí pro nové minerály, názvosloví a klasifikaci
    Allanit-(Ce) a minerály prvků vzácných zemin vzniklé jeho alterací ve Vlastějovicích
    Andalusit, kyanit a sillimanit - typické minerály kaplické jednotky moldanubika
    Antimonové minerály ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Antropogenní minerály v jeskynních sedimentech Moravského krasu
    Apatit a sdružené minerály v metamorfovaných pegmatitech v trase dálničních tunelů u Nakléřova
    Apatit a sdružené minerály v metamorfovaných pegmatitech v trase dálničních tunelů u Nakléřova
    Aragonit a další jeskynní minerály
    Aragonit a další jeskynní minerály
    Bertrandit a další minerály Be
    Bertrandit a další minerály Be
    Beryl a příbuzné minerály
    Bismutové minerály v křemenném valounu se zlatem z náplavů Otavy u Annína (Šumava)
    Bismutové minerály zlatonosného zrudnění z Kasejovic v jz. Čechách
    Bór obsahující minerály z granitických pegmatitů moldanubika
    Cínové a wolframové minerály ve sbírkách Geologického pavilonu prof. F. Pošepného
    České sekundární minerály uranu
    Dawsonit a realgár - nové minerály ložiska Špania dolina
    DETRITICKÉ A AUTIGENNÍ REE MINERÁLY V SEDIMENTECH KULMU DRAHANSKÉ VRCHOVINY, JEJICH VÝZNAM PRO STUDIUM PROVENIENCE KLASTICKÉHO MATERIÁLU A PROCESŮ DIAGENESE
    Detritické a autigenní REE minerály v sedimentech kulmu Drahanské vrchoviny, jejich význam pro studium provenience, klastického materiálu a procesů diagenese
    Detritické a autigenní REE minerály v sedimentech kulmu Drahanské vrchoviny, jejich význam pro studium provenience klastického materiálu a procesů diagenese
    Diaspor a další minerály z agrárních hald v okolí Potůčníku
    Distribúcia cínu na ložisku Zlatá Baňa a jeho väzba na minerály
    Doprovodné minerály pyropu v náplavech jižního okolí Kolína
    Druhotné minerály jáchymovského rudního revíru
    Druhotné minerály mědi z Jáchymova
    Druhotné minerály Sn-W ložiska Cínovec v Krušných horách
    Dutinové minerály z vrchu Lovčí u Radejčína v Českém středohoří
    Dutinové minerály z vrchu Milešovský Kloc v českém středohoří
    Elektrody modifikované jílovými minerály
    Epigenetické minerály dolů Staříč a Paskov
    Esseneit, spinelidy a přírodní ferrity - vzácné minerály melilitovce ze severočeských porcelanitů
    Esseneit, spinelidy a přírodní ferrity Ca a Ba - vzácné minerály melilitovce ze severočeských porcelanitů
    Fayalit a rudní minerály ve skarnech z Kuklíku a Líšné na Českomoravské vrchovině
    Fritz Leitenberger - obchodník s minerály z Litoměřic
    Grafitické kvarcity s vanad obsahujícími minerály v moravském moldanubiku (24-32, Třebíč; 23-24, Polná)
    Horninotvorné minerály metamorfik v současné literatuře
    Horninotvorné minerály procesu albitizace (spilitizace( melafyrů podkrkonošského permokarbonu
    Horninotvorné minerály procesu albitizace (spilitizace) melafyrů podkrkonošského permokarbonu
    Horniny vrtů K-1/ZO, K-2/St a K-3/Ro ze železnobrodského krystalinika. Část III. Rudní minerály
    Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality
    Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality II
    Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality III
    Jílové minerály fluviálních sedimentů severní části Moravského krasu (24-32, Protivanov)
    Jílové minerály svahových sedimentů vybraných hlubokých svahových deformací na Vsetínsku (25-23 Rožnov, 25-41 Vsetín)
    Jílové minerály svahových sedimentů vybraných hlubokých svahových deformací na Vsetínsku
    Jílové minerály svahových sedimentů vybraných hlubokých svahových deformací na Vsetínsku
    Jílové minerály štýrských příkrovů v jižní čísti ostravsko-karvinského revíru
    Josef Schubert - sběratel a obchodník s minerály z Ústí nad Labem
    Klasické zeolity a příbuzné minerály Českého středohoří
    Kras a minerály železa
    Kutnohorské minerály alpských žil
    Kutnohorské sekundární minerály
    Kutnohorský rudní revír a jeho minerály
    Ložiska zlata severního Kazachstánu a jejich minerály
    Měďnaté minerály z Kolína
    Millerit a další minerály z pelosideritových konkrecí z dolu ČSA u Karviné (Česká republika)
    Minerály - stavební jednotky Země
    Minerály alpské parageneze z rudních žil štoly sv. Antonína Paduánského a kamenolomu před Vrbovým mlýnem v Kutné Hoře
    Minerály amfibolizovaného "eklogitu" z moldanubika poblíž morávní linie u Olbramkostela (jižní Morava) (33-224, Kravsko)
    Minerály antimonu a bismutu z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály antimonu a bismutu z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály antimonu v granitických pegmatitech
    Minerály antraxolitu od Vrchlabí
    Minerály antropogenní zóny
    Minerály bazaltů Jáchymovska
    Minerály bismutu a telluru z ložisek a výskytů zlata v České republice
    Minerály bismutu a telluru z ložisek a výskytů zlata v České republice
    Minerály bismutu a telluru ze Zduchovic u Kamýku nad Vltavou
    Minerály březohorského rudního revíru
    Minerály Chýnovské jeskyně a Pacovy hory
    Mineraly ciežkie jako wskažnici žródla materialu detrytycznego w formacji debowieckiej (miocen, zachodnia czešč zapadliska przedkarpackiego)
    Minerály crandallitové řady na uranových ložiscích v severočeské křídě
    Minerály crandallitové skupiny
    Minerály činného a zatopeného lomu u obce Krty u Strakonic
    Minerály činného lomu u obce Velké Hydčice u Horažďovic (r.1991-98)
    Minerály činného lomu u Zbraslavi
    Minerály dolů a hald kladenského revíru
    Minerály dolů a hald kladenského revíru
    Minerály dolu Bílina a dalších lokalit Severočeské hnědouhelné pánve
    Minerály dolů kladenského revíru
    Minerály fluoritového ložiska Jílové-Sněžník u Děčína
    Minerály fuchsitických svorů z Petrova nad Desnou
    Minerály hadců ze Starého Smolivce
    Minerály hořící haldy dolu Ignác v Markoušovicích u Trutnova
    Minerály hořících hald dolu Jan Šverma u Žacléře
    Minerály hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály kamenolomu Dolánky u Teplic
    Minerály kaplické jednotky v okolí Moravice u Frymburka
    Minerály kaustické přeměny z dolu Kateřina
    Minerály koncentrických nodúl z okolia Heřmanova pri Velkom Meziříčí (Morava)
    Minerály konkrecí ordovických břidlic v Praze Kobylisích
    Minerály koprolitů na některých paleontologických lokalitách Čech
    Minerály Křemžské kotliny
    Minerály křídové pánve okresu Rychnov nad Kněžnou
    Minerály kutnohorských serpentinitů
    Minerály kutnohorských strusek
    Minerály kutnohorských strusek
    Minerály lomu Kamenné doly u Písku
    Minerály lomu Klecany severně od Prahy
    Minerály lomu v Polničce u Žďáru nad Sázavou
    Minerály ložisek cínu Slavkovského lesa a ukázky z některých ložisek světa
    Minerály ložisek Rabí a Rabí - Lišná u Sušice
    Minerály ložisek Vysoký Kámen u Krásna (greisen a živec)
    Minerály ložiska Moldava v Krušných horách
    Minerály ložiska soli Prešov-Solivar
    Minerály mědi v melafyrech v Morcinově u Lomnice nad Popelkou
    Minerály metamorfovaného železnorudného ložiska Seč u Jeseníku v Silesiku
    Minerály meteoritů
    Minerály muskovit-biotitických pararul u Omlenic a Malého Stradova na Kaplicku
    Minerály muskovit-biotitických pararul z Lipna nad Vltavou
    Minerály na známkách - XIV
    Minerály na známkách - XV
    Minerály na známkách - XXIII
    Minerály na známkách XIX
    Minerály na známkách XVI
    Minerály na známkách XVII
    Minerály na známkách XVIII
    Minerály na známkách XX
    Minerály na známkách XXI
    Minerály na známkách XXII
    Minerály na známkách XXIV
    Minerály nedvědických mramorů
    Minerály neotokit-hisingeritové řady z Chvaletic v Železných horách
    Minerály okolí Čachrova
    Minerály olova (ryzí olovo, galenit a anglesit) z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály olova (ryzí olovo, galenit a anglesit) z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály opuštěného lomu u obce Rabí u Sušice (r. 1991-99)
    Minerály ostrova Elba
    Minerály oxidační zóny žíly Krížová, Gelnica, Slovenské rudohorie
    Minerály Pd-Pt norilského revíru (severní Sibiř, Rusko)
    Minerály pegmatitových rul od Chlumce u Chabařovic
    Minerály pegmatitů a alpské parageneze z Rudolfova u Českých Budějovic
    Minerály pegmatitů ostrova Elby
    Minerály permokarbonských hornin Broumovska
    Minerály pikritu z Petřkovické hůrky
    Minerály plagioklasových erlanů z lomu od Chvalšovic u Volyně
    Minerály popsané z československého území a jejich stručná analýza
    Minerály porcelanitů vrchu Čeřovka u Jičína a Kunětické hory u Pardubic
    Minerály porcelanitů vrchu Čeřovka u Jičína a Kunětické hory u Pardubic
    Minerály Pt-kovů na ložisku pyropu u obce Vestřev v Podkrkonoší
    Minerály Pt-kovů na ložisku pyropu u obce Vestřev v Podkrkonoší
    Minerály pyknitové žíly z Cínovce
    Minerály REE-Y-Th-U-Zr z vysoko frakcionovaného topásovo-albitového leukogranitu z Erzgebirge, Nemecko: produkty postmagmatickej alterácie primárnych akcesorických minerálov fluidami bohatými na As
    Minerály reyerit-zeofylitové skupiny v Českém středohoří
    Minerály řady philipsbornit-plumbogummit z Moldavy
    Minerály řady russellit-koechlinit
    Minerály s obsahem stříbra z Měděnce
    Minerály sedimentů severočeské hnědouhelné pánve
    Minerály selenu na uranovém ložisku Zadní Chodov
    Minerály série goyazit-svanbergit a kemmlitzit na pyropovém ložisku Vestřev u Hostinného
    Minerály serpentinitů v severní části Moravika
    Minerály severní části ratajské zóny (Českomoravská vrchovina)
    Minerály sillimanitové skupiny
    Minerály skarnového lomu Železinka ve Věchnově u Bystřice nad Pernštejnem
    Minerály skarnu v Rešicích na západní Moravě
    Minerály skupiny crandallitu a kemmlitzitu ze svrchně karbonských sedimentů od Bělé a Libštátu v Podkrkonoší
    Minerály skupiny epidot-klinozoisit-allanit-dissakisit z pegmatitu u Rudy nad Moravou
    Minerály skupiny jarositu ze sulfidických paragenezí východní části Českého masivu
    Minerály skupiny jarositu ze sulfidických paragenezí východní části českého masivu
    Minerály skupiny mixitu z lokalit v České republice
    Minerály skupiny zippeitu
    Minerály skupiny zippeitu z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram
    Minerály Sn-W revíru Krásno u Horního Slavkova
    Minerály stříbra
    Minerály stříbra březohorského ložiska
    Minerály stříbra I : Ryzí stříbro, jeho variety a amalgamy stříbra
    Minerály stříbra I: ryzí stříbro, jeho variety a amalgamy stříbra
    Minerály stříbra II : Dyskrasit, alargentum, akantit, argentit, stromeyerit, jalpait, mckinstryit, freibergit, argentotetraedrit, argentotennantit, sternbergit, argentopyrit
    Minerály stříbra III: skupina miargyritu-schapbachitu, incait, sylvanit, skupina proustitu-xantokonu a samsonit
    Minerály stříbra na žíle T1 ve Třebsku
    Minerály stříbra příbramského uranového ložiska
    Minerály stříbra příbramského uranového ložiska
    Minerály stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Minerály stříbra ve sbírkách Národního muzea
    Minerály stříbra z ložiska Aktepe v Uzbekistánu
    Minerály světové lokality Lengenbach u Binnu (kanton Wallis, Švýcarsko)
    Minerály Štramberka a jeho okolí
    Minerály taktitu z Klatov
    Minerály telluru a sulfidy cínu Čatkal-kuramského hřebene ve střední Asii
    Minerály těšínitů jako ostřivo v keramice púchovské kultury na výšinné lokalitě Okrouhlá u Staříče nedaleko Frýdku-Místku
    Minerály turmalínové skupiny
    Minerály uranového ložiska Medvědín (Horní Mísečky), Krkonoše
    Minerály uranového revíru Horní Slavkov
    Minerály uranových ložisek v okolí Javorníka ve Slezsku
    Minerály uranu z pegmatitů České republiky
    Minerály uranylu v systému PbO-UO3-H2O
    Minerály v grafitických horninách západní Moravy
    Minerály v rudnině z uranového ložiska Příchovice u Tanvaldu
    Minerály vápencového lomu na vrchu Radvanka u Hejné
    Minerály vzácných zemin na hydrotermálních žilách v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů
    Minerály z haldy bývalého dolu Felix v Otvovicích
    Minerály z hořících hald v Zastávce u Brna a Oslavanech - přehled současného stavu výzkumu
    Minerály z kamenolomu Krásné u Šumperka
    Minerály z Kněží hory u Těškova (okres Rokycany)
    Minerály z lokality Stupava na SSZ od Bratislavy
    Minerály z lomu Kobylí Hora u Prachatic
    Minerály z lomu od Ševětína
    Minerály z omického kamenolomu
    Minerály z trhlin sodalitického trachytu na lokalitě Milešovka v Českém středohoří
    Minerály zaniklých lignitových dolů v širším okolí Kyjova
    Minerály zlatonosného zrudnění ze Sobětic u Klatov
    Minerály žil alpského typu v severovýchodní části Českého masivu
    Minerály žulového lomu v Ruprechticích u Liberce
    Nález minerálu blízkého andoritu (tzv. "minéral F") v asociaci s diaforitem a dalšími minerály Pb-Ag-Sb na haldě dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram
    Některé vzácné minerály provázející uranové zrudnění v severočeské křídě
    Některé vzácnější minerály ze šlichových vzorků České republiky
    Některé zajímavé doprovodné minerály zlata z náplavů u Kestřan na Otavě
    Niobový rutil a další minerály Ti, Nb, Ta a Sn
    Nováčekit a metanováčekit, minerály nesoucí jméno profesora Radima Nováčka, jedné z mnoha obětí nacismu
    Nové minerály a poznatky pro lokalitu Krupka v Krušných horách
    Nové minerály I
    Nové minerály II
    Nové minerály III
    Nové minerály IV
    Nové minerály. IX
    Nové minerály tišnovských barytových žil
    Nové minerály V
    Nové minerály ve Vlastějovicích
    Nové minerály VI
    Nové minerály VII
    Nové minerály VIII
    Nové minerály z Cínovce v Krušných horách
    Nové minerály z kladenských hořících hald (12-23 Kladno)
    Nové minerály z lokality Lazec u Českého Krumlova
    Nové minerály z lomu Plešovice u Českého Krumlova
    Nové minerály z revíru Knötel v Krupce
    Nové minerály z rudního ložiska Slavkovice
    Nové minerály ze serpentinitu od Věchnova u Bystřice n. Pernštejnem
    Nové sekundární minerály z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Nové sekundární minerály z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Nové sekundární minerály ze severočeské hnědouhelné pánve
    Nové sekundární minerály ze severočeské hnědouhelné pánve
    Novotvořené minerály krust stavebních kamenů Karlova mostu
    Novotvořené minerály v bedřichovském vodárenském tunelu v Jizerských horách - příklad uvolňování uranu z jizerského granitu
    Olovnaté zrudnění s minerály Bi-Mo z dosud neznámé lokality v Nízkém Jeseníku
    Organické minerály. Nejistý původ a nejisté příbuzenské vztahy
    Owyheeit z rudního revíru Freiberg (SRN) a jeho doprovodné minerály
    Oxidické minerály bismutu v České republice
    Oxidické minerály bizmutu v České republice
    Oxidické sekundární minerály antimonu z ložiska Hynčice pod Sušinou
    Palygorskit se supergenními minerály olova z Křižanovic v Železných horách (Česká republika)
    "Písekit" a další minerály vzácných zemin - monazit-(Ce) a xenotim-(Y)
    Po kom byly jáchymovské sekundární minerály nazvány
    Primární a sekundární minerály v půdách severovýchodních Čech a jejich vztah k vegetaci. II
    Primární minerály fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum
    Procesy vazby stopových kovů na horninotvorné a autigenní minerály železa v půdách
    Průzkum na zlato a těžké minerály v říčních náplavech Otavy u Horažďovic
    Příspěvek k otázce vztahu mezi stupněm tropie vnitřní stavby horniny a akcesorickými minerály
    Radioaktivní akcesorické minerály třebíčského masivu
    Recentné minerály v stmelenom pieskovci v zásobníkovej sonde plynu na lokalite Hrušky pri Hodoníne
    Recentní druhotné minerály kladenského revíru
    Recentní sekundární minerály staročeského pásma v kutnohorském rudním revíru
    Referenční minerály izotopického složení v zemích RVHP
    Reliktní minerály v některých opálech Třebíčska a jejich genetický význam
    Ringové žuly Nigerie a jejich minerály
    Rtutí bohatý tetraedrit z Jedové hory u Neřežína a jeho doprovodné minerály
    Rtutí bohatý tetraedrit z Jedové hory u Neřežína a jeho doprovodné minerály
    Rudní ložiska Jeseníků a Rychlebských hor a jejich minerály
    Rudní minerály dolomitových žil v hadcích letovického krystalinika
    Rudní minerály dolomitových žil v hadcích letovického krystalinika
    Rudní minerály dolomitovych žil v hadcích letovického krystalinika
    Rudní minerály mariánskolázeňského metabazitového komplexu
    Rudní minerály ve skarnech od Svratouchu a od Rešic na Českomoravské vrchovině
    Sekundární minerály antimonu ze skarnového ložiska Vlastějovice v Posázaví
    Sekundární minerály bismutu z povrchového výchozu křemenného pně nad štolou Prokop (Knötel), Krupka
    Sekundární minerály Fe ve svrchních a spodních vrstvách středočeského permokarbonu
    Sekundární minerály ložiska Horní Benešov
    Sekundární minerály ložiska Horní Benešov
    Sekundární minerály mědi na lokalitě Farbiště u Ponik
    Sekundární minerály mědi v horninách kulmu (spodního karbonu) na Olomoucku
    Sekundární minerály mědi z lokality Špania Dolina na Slovensku
    Sekundární minerály mědi z okolí Ĺubietové na Slovensku
    Sekundární minerály mědi ze Zlatých Hor, Nýznerova, Ludvíkova a Nové Vsi u Rýmařova
    Sekundární minerály na stěnách tunelů v Bedřichově a Souši
    Sekundární minerály rudních ložisek v širším okolí Horního Města u Rýmařova
    Sekundární minerály rudního výskytu z Javůrku u Velké Bíteše
    Sekundární minerály uranu v České republice
    Sekundární minerály uranu v České republice
    Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze : X. zippeity
    Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze. VII, uhličitany uranu
    Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze XI. Sírany uranylu
    Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze XII. Křemičitany uranylu
    Sekundární minerály uranu z uranového ložiska Kladská u Mariánských Lázní
    Sekundární minerály z lokality Svatá Anna v Plané u Mariánských lázní
    Sekundární minerály z uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Sekundární minerály Zlatých Hor
    Sekundární minerály Zlatých Hor
    Selenové minerály z uranových ložisek ve sbírkách Vysoké školy báňské
    Skalní kůry a povlakové minerály pískovců magurského flyše na Vsetínsku (25-23 Rožnov, 25-32 Zlín, 25-41 Vsetín)
    Skalní kůry a povlakové minerály pískovců magurského flyše na Vsetínsku
    Skalní kůry a povlakové minerály pískovců magurského flyše na Vsetínsku
    Skaĺy egzotyczne i mineraly ciezkie w plaszczowinie magurskiej w rejonie Rytra (Karpaty)
    Sorpce těžkých kovů na jílové minerály
    Současná situace a minerály uranového ložiska Ústaleč
    Speleotémy a jeskynní minerály
    Stříbrné minerály vožicko-ratibořského revíru
    Stříbro a jeho minerály
    Supergenní minerály mědi z ložiska Gelnica (Slovenské Rudohorie)
    Supergenní minerály na ložisku Pb-Zn rud Nová Ves u Rýmařova
    Supergenní minerály na ložisku Pb-Zn rud Nová Ves u Rýmařova
    Supergenní minerály polymetalického ložiska Obří důl v Krkonoších
    Supergenní minerály Sn-W ložiska Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
    Supergenní minerály uranu ložiska Rožná
    Supergenní minerály z Cínovce
    Technogenní minerály v půdách oblasti ostravsko-karvinské aglomerace
    Terminologická hlídka. Terminologie žárovzdorných materiálů a výrobků - II. Suroviny a minerály
    Těžké minerály - závažný zdroj znečištění sklářských písků
    Těžké minerály aluviálních náplavů Sedlovského potoka na Kolínsku (13-32 Kolín)
    Těžké minerály fluviálních sedimentů v západní macošské větvi Amatérské jeskyně (24-23 Protivanov)
    Těžké minerály kenozoika Brněnska - možnosti a úskalí interpretací
    Těžké minerály od Sudějova
    Těžké minerály v uloženinách Dyje a povodeň v roce 2002
    Těžké minerály ve sprašovém profilu v Dolních Věstonicích (34-12 Pohořelice)
    Těžké minerály ve sprašovém profilu v Dolních Věstonicích. Heavy metals in the Dolní Věstonice loess profile
    Těžké minerály ve würmských sedimentech jeskyně Kůlna, Moravský kras (24-23 Protivanov)
    Těžké minerály ve zdivu zříceniny hradu Obřany a okolních horninách (Hostýnské vrchy) : 25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín
    Těžké minerály z potočních náplavů v Železných horách
    Těžké minerály z terciérních a karbonských sedimentů na listu 11-444 Nýřany (11-44 Nýřany)
    Thorit, monazit, allanit a další minerály z albitové žíly u Vernířovic (severní Morava)
    Ti-Nb-Ta minerály v leukogranitoch Tríbeča
    Tipomorfnyje akcessornyje mineraly granitoidov kristallinikuma Maloj Fatry
    Třebíčští sběratelé a jejich minerály
    Typomorficzne mineraly pegmatytów masywu granitoidowego Strzegom-Sobótka
    Uranové minerály České republiky a jejich naleziště
    Uranové sekundární minerály z uranového ložiska Rožná na západní Moravě
    Uranové supergenní minerály ložiska Jáchymov
    Vliv radioaktivity monazitu na okolní minerály v žulách centrálního masívu a horninách moldanubika; implikace pro "radioaktivní teplo"
    Vnezemnyje magnitnyje mineraly
    Využijeme těžké minerály z ložisek písků?
    Vzácné a nové minerály Českého středohoří
    Wpływ intruzji Karkonoszy na skały osłony - minerały pegmatoidów strefy Garbów Izerskich (Sudety)
    Za minerály a slavnou hornickou minulostí do rumunského Banátu
    Za minerály do italského Val Malenca
    Za minerály do portugalské Panasqueiry
    Za minerály na rudní ložiska Maroka
    Za minerály obřích dutin do Stříbra
    Za minerály pegmatitů alkalických syenitů do okolí Larviku v jižním Norsku
    Zajímavé minerály uranu ložiska Rožná
    Zajímavé oxidické minerály ložiska Vrančice
    Zajímavé sekundární minerály uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Zeolity - význačné minerály podbeskydských vyvřelin
    Zirkoniové minerály v trachytických horninách Lužických hor
    Zlato a doprovodné minerály v aluviu Čáslavky u Podmok, západně od Golčova Jeníkova
    Zlato a doprovodné minerály z aluviálních sedimentů Otavy u Kestřan (jz. od Písku)
    Zlato a doprovodné minerály z aluviálních sedimentů Otavy u Kestřan (jz. od Písku)
    Zlato a těžké minerály v aluviálních sedimentech mezi Opatovem a Želetavou na západní Moravě
    Złoto okruchowe i inne minerały ciężkie w osadach potoku Maruszka k. Burgrabic (Sudety Wschodnie)
    (Zr, Ti, REE) - Minerály mladých alkalických vulkanitů v severních Čechách
    (Zr, Ti, REE) - minerály mladých alkalických vulkanitů v severních Čechách