Record details

Title keyword
    Mineraloga
Article
    150 let od narození českého mineraloga prof. Karla Vrby (10.11.1845)
    150 let od narození významného moravského mineraloga, prof. Dr. Františka Dvorského
    150. výročí narození mineraloga a petrografa profesora Antona Pelikana (*1861 Vídeň; +1918 Praha)
    Docent RNDr. Jaromír Ulrych, DrSc. - šedesátiny špičkového mineraloga, geochemika či petrologa?
    In memoriam mineraloga Radomíra Sládka
    Jubilejní vzpomínka na českého mineraloga Prof. RNDr. Jiřího Nováka
    Jubileum RNDr. Václava Nováka - muzejníka, mineraloga, geofyzika, hydrogeologa, geomorfologa, učitele, sběratele, popularizátora geologických věd
    Kruťait - selenid mědi pojmenovaný na počest významného moravského mineraloga Dr. Tomáše Kruti, CSc.
    Několik postřehů z cesty po Itálii očima mineraloga
    Padesát let od úmrtí významného českého geologa a mineraloga Odolena Kodyma (1893-1963)
    Prof. dr. Josef Sekanina, DrSc. - sto let od narození významného mineraloga
    Významné jubileum mineraloga, profesora RNDr. Josefa Staňka, CSc.
    Vzpomínka na mineraloga a petrografa univ. prof. RNDr. Františka Němce