Record details

Title keyword
    Mineralogická
Monograph
    Komplexní mineralogická studie pegmatitu 'Weiser Stein' u Lázní Kynžvartu
    Mineralogická a petrologická konferencia MinPet, 23.-24.5 2013. Zborník recenzovaných abstraktov a príspevkov
    Mineralogická a silikátová analýza vzorků studeného odvalu po zkouškách rozpínavosti a rozpadavosti
Article
    Geochemická a mineralogická zonalita polymetalického ložiska Zlatá Baňa
    Granitické pegmatity Českého masivu (Česká republika); mineralogická, geochemická a regionální klasifikace a geologický význam
    Granitické pegmatity Českého masívu (Česká republika); mineralogická, geochemická a regionální klasifikace a geologický význam
    Jihočeská pravěká až vrcholně středověká keramika bohatá grafitem: chemická a mineralogická charakteristika
    Komplexní mineralogická analýza tonsteinů z vybraných uhelných slojí ostravsko-karvinského revíru
    Korozluky - pozoruhodná mineralogická lokalita Českého středohoří
    Mezinárodní mineralogická asociace, její organizace a úkoly
    Mineralogická a geochemická charakteristika tufitů a bentonitů karpatské neogenní předhlubně (svrchní eggenburg, eggenburg až ottnang) (34-11 Znojmo, 34-13 Dyjákovice, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice)
    Mineralogická a petrografická charakteristika metamorfitů odkrytých lomem poblíž Chvalšovic u Volyně
    Mineralogická a vědeckovýzkumná činnost Katedry mineralogie, geochemie a krystalografie (PřFUK) za posledních 30 let
    Mineralogická charakteristika a distribuce ilmenitu a titanitu v žulovském masivu (14-24 Jeseník)
    Mineralogická charakteristika a distribuce ilmenitu a titanitu v žulovském masivu
    Mineralogická charakteristika Cu-Pb zrudnění na lokalitě "Zlatý důl" u Hluboček-Mariánského Údolí u Olomouce
    Mineralogická charakteristika huntitu z Kokšína jižně od Švihova
    Mineralogická charakteristika jižních Čech
    Mineralogická charakteristika metasomatického rudního ložiska Malovidy u Českého Šternberka
    Mineralogická charakteristika metasomatického rudního ložiska Malovidy u Českého Šternberka
    Mineralogická charakteristika polymetalického zrudnění z Vyskatné u Pelhřimova
    Mineralogická charakteristika prašného spadu v oblasti Moravskoslezských Beskyd
    Mineralogická charakteristika strusky z lokality Horničí u Rozseče nad Kunštátem
    Mineralogická charakteristika sulfidického zrudnění u České vsi v Jeseníku
    Mineralogická charakteristika výskytů bourbonitu na bytízských polymetalických žilách (uranové ložisko Příbram)
    Mineralogická charakteristika výskytů bournonitu na Bytízských polymetalických žilách (uranové ložisko Příbram)
    Mineralogická charakteristika zrudnění Veselí u Oder
    Mineralogická charakteristika železné rudy typu Lahn-Dill ze štěrků Mírovky na území Mohelnice
    Mineralogická exkurze do Mirošova a Blažkova u Bystřice nad Pernštejnem
    Mineralogická expozice Slovenského národného múzea v Bratislavě
    Mineralogická expozice terra mineralia ve Freibergu
    Mineralogická muzea státu Minas Gerais v Brazílii
    Mineralogická naleziště zeolitů v Železných horách
    Mineralogická sbírka prof. Františka Pošepného a Národní muzeum
    Mineralogická sbírka RNDr. Jana Oswalda
    Mineralogická sekce společnosti Národního muzea v roce 1998
    Mineralogická vazba Ag v indiciích sulfidické mineralizace z podloží křídy v okolí Hamru u České Lípy
    Mineralogická vycházka - Hornický skanzen Důl Mayrau, Vinařice
    Mineralogická vycházka - křemence v okolí Mníšku pod Brdy a důlní dílo Skalka
    Na Hrádku - pozoruhodná mineralogická lokalita v blízkosti Horažďovic
    Petřkovická Hůrka u Valašského Meziříčí - zajímavá mineralogická lokalita
    Regionální mineralogická expozice v Městském muzeu Horažďovice
    Skály u Rýmařova - zajímavá mineralogická lokalita
    Sljudjanka - druhá mineralogická rezervace v SSSR?
    Společnost Národního muzea a její mineralogická sekce v roce 2003
    Společnost Národního muzea a její mineralogická sekce v roce 2007
    Stratigrafická, petrologická, strukturní a mineralogická situace uhelné pávne Merit Pila na ostrově Borneo
    Významná mineralogická lokalita - štola Sv. Antonína Paduánského v Poličanech u Kutné Hory
    Zápis o práci a jiné činnosti Geologického klubu východních Čech v Hradci Králové (dříve Mineralogická sekce Klubu mladých přírodovědců)
    Zlatý Kopec (něm. Goldenhöhe), 9 km sz. od Jáchymova, zajímavá mineralogická lokalita Krušných hor