Record details

Title keyword
    Mineralogických
Monograph
    Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku
    Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku, J. Zimák a P. Novotný (eds.)
    Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách v okolí Javorníku, Jeseníku a Zlatých Hor
    Průvodce po mineralogických a geologicko-montanistických lokalitách střední části Krušných hor
    Souhrnné zpracování geochemických a mineralogických dat z karbonátových konkrecí a pevných karbonátových poloh v lomu Bílina
    Využití výpočetní techniky v hornictví a geologii. Databanka mineralogických sbírek na VŠB
Article
    Členění sedimentů Severočeské hnědouhelné pánve na základě geochemických a mineralogických kritérií
    Dokumentace významných mineralogických lokalit u Sobotína a Maršíkova v roce 1994 : část I.- terénní práce
    Dokumentace významných mineralogických lokalit u Sobotína a Maršíkova v roce 1995. Část II, Analytické práce, naučná stezka
    K historii mineralogických výzkumů těžených fluoritových ložisek (Česká republika)
    Křišťál v mineralogických sbírkách NM v Praze
    "Květnice hora" (z mineralogických potulek po Květnici u Tišnova)
    Několik nových mineralogických nálezů na území České republiky
    Použití petrologických a mineralogických metod při výzkumu sedimentů mladšího kenozoika Krušných hor
    Poznámka k potřebám rozvoje mineralogie a typů mineralogických prací
    Problém ochrany unikátních mineralogických lokalit v Českém středohoří
    Prof. RNDr. Jaroslav Kokta a jeho přínos pro budování a prezentaci mineralogických a petrografických sbírek za jeho působení na VŠB Ostrava
    Přehled hlavních mineralogických lokalit na území Orlockých hor a podhůří. II.
    Přehled mineralogických výzkumů rudního pole Rožná-Olší
    Přírůstky drahých kamenů v mineralogických sbírkách Národního muzea v Praze
    Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk (14-42 Rýmařov)
    Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk
    Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk
    Současný stav mineralogických lokalit v širším okolí Hořovic
    Současný stav některých mineralogických lokalit u Sobotína : Výsledky programového projektu Ministerstva kultury ČR v letech 1997-1998
    Stručný přehled mineralogických poměrů v žulovském masivu ve Slezsku
    Stručný přehled mineralogických poměrů v žulovském masivu ve Slezsku
    Výběr nejzajímavějších mineralogických lokalit "bazaltů" České republiky
    Využití katodoluminiscence při studiu mineralogických vzorků
    Využití kvantitativních mineralogických analýz zlata při prospekci zlata v Burkině Faso (Afrika)
    Význam a využití mineralogických analýz v pedologii